Javna rasprava o Nacrtu zakona o rudarstvu

Novim Zakonom o rudarstvu ova industrijska grana će dobiti pravni akt koji će biti primjenjiv za ovo vrijeme, koji će olakšati rad privrednim društvima i u znatnoj mjeri im smanjiti troškove, izjavio je pomoćnik ministra za rudarstvo Republike Srpske Borislav Adamović. On je nakon javne rasprave o Nacrtu zakona o rudarstvu, koja je danas održana u Prijedoru, rekao novinarima da ovim zakonom treba da budu ukinuta neka rješenja i formalnosti koje će preciznije biti definisane Zakonom o koncesijama koji je, takođe, u proceduri donošenja. „Takav je slučaj sa odobrenjem za eksploataciju, koje će se rješavati isključivo prema Zakonu o koncesijama“ rekao je Adamović. On je dodao da u Prijedoru, kao i na do sada održanim javnim rasprava o nacrtu ovog zakona, nije bilo suštinskih primjedbi na ovaj nacrt. „Uglavnom smo morali da objasnimo da se Zakon o rudarstvu mora uskladiti sa zakonom o koncesijama, kao i sa zakonima o zaštiti na radu i o privrednim društvima, te zakonom o poljoprivrednom zemljištu“, rekao je Adamović. On je dodao da su novim zakonskim rješenjima predviđene bankarske garancije za rekultivaciju zemljišta tako da se neće moći desiti da poslije eksploatacije zemljište ne bude rekultivisano ili privedeno prvobitnoj namjeni. Rukovodilac službe zaštite na radu u kompaniji „Arcelor Mittal Prijedor“ Milan Šicar je istakao da novi zakon o rudarstvu mora da bude usaglašen sa zakonima EU, da bude efikasan i da ne sputava investiranje. „Očekujemo da će zakon biti bolji i efikasniji nego prethodni, te da rudarstvo dobije svoj puni zamah privređivanja, zapošljavanja i dobiti“, rekao je Šicar. Javne rasprave o Nacrtu zakona o rudarstvu do sada su održane u Gackom i Ugljeviku, a pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske trebao bi se naći krajem aprila ili početkom maja ove godine.
Tekst – SRNA
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.