Javna rasprava o nacrtu zakona o štrajku

Predsjednik Opštinskog sindikata u Prijedoru Dragoljub Kitonjić kao najveću primjedbu na Nacrt zakona o štrajku istakao je „drakonske kazne“ prema organizatorima i učesnicima. „Kaznene odredbe su previsoke, drakonske, i u ovim socijalno-ekonomskim uslovima praktično onemogućavaju provođenje Zakona“, rekao je Kitonjić novinarima nakon javne rasprave o nacrtima zakona o štrajku i zakona o ekonomsko-socijalnom savjetu Republike Srpske. On je rekao da je opštinski sindikat u najvećoj mjeri zadovoljan predloženim nacrtom, te da osim primjedbi na kaznene odredbe, ima i zamjerke formalne prirode. Načelnik Odjeljenja za rad i zapošljavanje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS Rajko Kličković rekao je da oba nacrta zakona imaju za cilj unapređenje socijalnog dijaloga, ali da je nacrt zakona o štrajku izazvao veće zanimanje tokom pet dosadašnjih javnih rasprava. Kličković je, sumirajući primjedbe i sugestije, rekao da su blizu kvalitetnih rješenja u zakonu o štrajku, jer postoji dobar stepen konsenzusa i saglasnosti na primjedbe koje su, uglavnom, dali sindikati. „Većina primjedbi svodi se na utvrđivanje minimuma procesa rada u djelatnostima od opšteg interesa, pitanje angažovanja radnika radi obezbjeđenja minimuma procesa rada, odnosno sindikalnog rukovodstva, kao i plaćanje naknade tokom trajanja štrajka“, naveo je Kličković. On je potvrdio da su najveće negodovanje sindikata izazvale sankcije za nepoštivanje zakona o štrajku. Kličković očekuje da će do kraja septembra biti utvrđeni prijedlozi oba zakona, a da bi se pred poslanicima mogli naći na oktobarskom zasjedanju Narodne skupštine.

Comments are closed.