Javna rasprava o Nacrtu Zakona o udžbenicima u osnovnim i srednjim školama

Jedan od ciljeva donošenja Zakona o udžbenicima u osnovnim i srednjim školama je i razvijanje autorskog potencijala u Republici Srpskoj, izjavila je načelnik Odjeljenja za srednje obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture RS Slavica Kuprešanin. Na pretposljednjoj javnoj raspravi o Nacrtu ovog zakona, održanoj u Prijedoru, Kuprešaninova je navela da su se primjedbe u dosadašnjim javnim raspravama odnosile na broj udžbenika koji bi bili za odabir, kao i na uključivanje više izdavača na tržište udžbenika u Srpskoj. Predsjednik Aktiva direktora srednjih škola iz Prijedora Zdravko Kovačević očekuje da će novim zakonom o udžbenicima biti riješeni problemi posebno vezani za stručnu literaturu u srednjim školama. “Biće više ponuđača, i državnih i privatnih, tako da će biti raznolika ponuda udžbenika, pa smatram da će u srednjim školama stanje biti mnogo bolje“, dodao je Kovačević. Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola prijedorske regije Milorad Stupar smatra da je ovakav zakon bio prijeko potreban, jer se uvidjelo, a to su i primjedbe i roditelja i djece, da su postojeći udžbenici preopširni i pretrpani nepotrebnim sadržajima, a često i sa brojnim greškama. “Novi zakon ostavlja slobodu predavačima da sami odaberu udžbenik koji će koristiti u nastavi i koji je prihvatljiviji za djecu“, istakao je Stupar. On je dodao da će Ministarstvo svake školske godine na vrijeme odabrati udžbenike pogodne za korištenje u školama, te da očekuje da će konkurencija izdavača oboriti cijenu udžbenika. “Što se tiče bojazni od lobiranja izdavača, ona je i danas prisutna kod udžbenika za strane jezike.Tu su nastavnička vijeća, nastavnici i roditelji da zajedno odaberu udžbenik, pa smatram da ne bi trebalo biti korupcije“, naglasio je Stupar.

Comments are closed.