Javni pozivi za dodjelu budžetskih podsticaja

opstina

Grad Prijedor objavio je danas javne pozive za dodjelu podsticaja za zapošljavanje, samozapošljavanje i sertifikaciju za šta je u budžetu grada za ovu godinu namijenjeno 224.000 KM.

Za samozapošljavanje je namijenjeno 100.000 KM, za zapošljavanje novih radnika 85.000 KM, za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova 17.000 KM, za podršku uvođenju standarda kvaliteta 13.000 KM i za podršku ženskom preduzetništvu 9.000 KM.

Iznos podsticaja predviđen za zapošljvanje radnika sa visokom stručnom spremom je 2.500 KM, a pripravnika sa tom spremom 3.000 KM, za radnika sa VKV i VŠS 2.000 KM, a 1.500 KM za radnike sa NK, PK, KV i SSS.

Kad su u pitanju samozapošljavanje i podrška ženskom preduzetništvu, podsticaji za uslužnu djelatnost su 3.000 KM, a za proizvodnu 5.000 KM, dok je podsticaj za sertifikaciju 3.000 KM po korisniku.

Prijave se mogu slati do 31. avgusta ove godine.

Javni pozivi objavljeni su na zvaničnoj internet stranici grada www.prijedorgrad.org i u lokalnim sedmičnim novinama “Kozarski vjesnik”.

Autor: SRNA

Comments are closed.