Javni uvid-Regulacioni plan centralne zone Prijedora

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREÐENJE
Odsjek za planiranje, urbanizam i dokumentaciju
P R I J E D O R
O B A V J E Š T A V A

Da će se od dana 03.10.2008.g. do 03.11.2008.g. u prostorijama zgrade Zavoda za izgradnju Prijedor (hol na prvom spratu) biti izložen na J A V N I U V I D
Nacrt izmjene i dopune Regulacionog plana centralne zone Prijedora sa spomeničkim kompleksom – II Faza;Sekcije 1 i 2 (prostor naselja „Kokin grad“, „Lukovica“, prostor uz „Karingtonku i „Staru Bosnamontažu“). Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 časova pogledati izložene priloge iz Nacrta ovog planskog dokumenta, te u Knjigu primjedbi unijeti svoja zapažanja i sugestije. Takođe, u sobi 53 u zgradi opštine Prijedor i u prostorijama „Industroprojekt“ AD Prijedor mogu se dobiti usmena tumačenja izloženog Nacrta.
Izvor: opstinaprijedor.org

Comments are closed.