Javni uvid-regulacioni plan Omarska-Donja Puharska

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREÐENJE

Odsjek za planiranje, urbanizam i dokumentaciju

P R I J E D O R  

O B A V J E Š T A V A 

da će od dana 21.12.2009.g. do 25.01.2010.g. u prostorijama Zavoda za izgradnju Prijedor (hol na prvom spratu) biti izložen na 

J A V N I   U V I D

Nacrt Izmjene i dopune Revizije Regulacionog plana naselja „Pećani“-Sekcija 1 i dijela naselja Donja Puharska.

Opština Prijedor

Comments are closed.