Javnim gradskim preduzećima i ustanovama 1,8 miliona KM pomoći

Za više javnih preduzeća i javnih ustanova čiji osnivač je grad Prijedor, iz gradskog budžeta biće izdvojeno oko 1,8 miliona KM za izmirenje dugova za struju, grijanje i kredit.

Tako će „Vodovodu“ biti doznačeno 340.000 KM za izmirenje duga za električnu energiju, dok je za dug za centralno grijanje odobreno 247.522 KM Sportskoj dvorani „Mladost“, a 210.814 KM „Kozarskom vjesniku“.

„Toplani“ će biti doznačen milion KM subvencije za izmirenje obaveza po osnovu kredita Evropske banke za obnovu i razvoj kojim je u Prijedoru centralno grijanje sa mazuta prešlo na bio-masu.

Odluke o ovim budžetskim intervencijama objavljene su u prvom ovogodišnjem broju Službenog glasnika grada Prijedora.

Izvor: SRNA – Glas Srpske

Comments are closed.