Javno preduzeće „Komunalne usluge“ Prijedor

otpad

Javno preduzeće „Komunalne usluge“ Prijedor uspješno je provelo projekat Proširenje odvoza otpada na području grada Prijedora.

Milada Stupar tehnički rukovodilac u ovom preduzeću je rekla da im cilj bio da svoje usluge prošire na cijelo područje grada Prijedora u čemu su uprkos složenim ekonomskim prilikama uspjeli.

Postavljeno je 20 velikih i 100 malih kontejnera za odlaganje smeća, kao bi se radnicima preduzeća Komunalne usluge omugućio odvoz otpada na centralnu deponiju „Kurevo“.

Stupareva navodi da je prije postavljanja kontejnera u ruralnim područjima sa mjesnim strukturama usaglašeno gdje će kontejneri biti postavljeni, kako bi se izbjeglo stvaranje divljih deponija, što nije rijetkost.

U ovom preduzeću ističu da je čistoća grada Prijedora briga svih građana i da kontinuirano treba raditi na jačanju ekološke svijesti građanstva.

Autor: Kozarski vjesnik

Comments are closed.