Jednaka pažnja svim vrstama javnih prihoda

Poreska uprava Republike Srpske(PURS) je nadležna za naplatu svih vrsta republičkih, gradskih i opštinskih poreza i u svom radu jednaku pažnju posvećuje svim vrstama javnih prihoda koji su njenoj nadležnosti, odgovor je PURS na zahtjev načelnika opštine Prijedor Marka Pavića da ova institucija više pažnje posveti izvornim prihodima opština odnosno da jednako tretira i opštinske i republičke poreze i doprinose. Reagujući na Pavićevu izjavu da PURS nije dobila prolaznu ocjenu kada su u pitanju porezi na imovinu i prihodi od šumskih gazdinstava, te pokretanje stečaja, iz PURS je Srni rečeno da je od početka godine do 25. juna naplaćeno 71 milion KM izvornih opštinskih prihoda, a po osnovu poreza na imovinu 4,1 milion KM, što je gotovo isto kao lani u istom periodu. „Najveći porast u naplati izvornih opštinskih prihoda bilježimo kod naplate naknade za korištenje šuma i šumskog zemljišta, gdje je u navedenom periodu naplaćeno 4,7 miliona KM, dok je u istom periodu prethodne godine bilo prikupljeno 2,1 miliona KM“, kazali su u PURS. Iz PURS podsjećaju da su predložili da se sačini jedinstven set izvještaja koji će opštine koristiti u svom radu kako bi informacije o naplati javnih prihoda, ali i druge poreske podatke, učinila dostupnijim svim lokalnim zajednicama. „Sada očekujemo povratnu informaciju o ovom pitanju od radne grupe koju će formirati opštine i gradovi“, naveli su u PURS i dodali da je za ovu instituciju izuzetno važna saradnja sa lokalnim zajednicama, naročito u primjeni novog Zakona o porezu na nepokretnosti. Prema podacima PURS, podneseno je više od 2,1 milion prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti, a očekuje se da će primjena Zakona o porezu na nepokretnosti već u sljedećoj godini rezultirati većim iznosom prikupljenog poreza na nepokretnosti, kao jednog od izvornih opštinskih prihoda. Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić od lokalnog parlamenta zatražio je da od PURS zahtjeva da više pažnje posveti izvornim prihodima opština odnosno jednako tretira i opštinske i republičke poreze i doprinose. „Prve dvije stvari su direktni prihodi opština o kojima PURS uopšte ne brine, a i stečaji su vrlo važna stvar za lokalnu zajednicu jer se radi o njenim radnicima, zapošljavanju, proizvodnji, porezima i doprinosima“, rekao je ranije Pavić. On je dodao da ne zna šta je sa porezima na imovinu i prihodima od Šumskog gazdinstva Prijedor niti šta PURS preduzima da ih naplati, naglašavajući da je u ovim pitanjima veća odgovornost sjedišta Poreske uprave RS nego njenih područnih centara. „PURS dala je sebi z pravo da kalkuliše prihodima opština – da li će ih naplatiti ili neće, a na to nema pravo i to je velika greška PURS, a ne samo područnih centara“, istakao je Pavić. Govoreći o stečaju, Pavić je ocijenio da se PURS ne drži slova zakona koji je precizno propisao u kojim slučajevima ona pokreće stečaj. „Ali ona (PURS) to ne radi nego sebi daje za pravo da bira kad će i protiv koga pokrenuti stečaj, iako na to nema pravo jer je zakon jasno rekao da se mora pokrenuti stečaj ako preduzeće ne ispunjava određene uslove“, dodao je Pavić. Prema njegovim riječima, stečaj nije likvidacija preduzeća nego način da se ono osposobi i da uspješno radi, a ako se na vrijeme ne pokrene, rizikuje se da preduzeća do kraja propadnu.
SRNA

Comments are closed.