Kampanja za povećanje stope upisa na bh. Fakultete-„Veseli čas“ za srednjoškolce

Centar za razvoj i podršku, Tuzla i Udruženje građana „Zašto ne“ iz Sarajeva, osnivači i članovi koalicije „Traži više“ će u srijedu 27.05. 2009. godine u Srednjoj Mašinskoj školi-Prijedor, u periodu od 12:30 – 14:00 časova organizirati edukativnu aktivnost pod nazivom „Veseli čas“, a koja je zamišljena da generaciji koja se ove, ili naredne godine upisuje na fakultete olakša proces nastavka školovanja, odnosno pruže dodatne konkretne informacije i pojašnjenja u odnosu na pitanja ponude fakulteta i/ili upisa na fakultete u konkretnoj univerzitetskoj regiji. U sklopu ove aktivnosti predstavnici sarajevskog Univerziteta će zajedno sa članovima popularnog bh. band-a Dbau (Mrkalj Dino,Aleksić Siniša), kroz zanimljivu i srednjoškolskom uzrastu primjerenu prezentaciju, pružiti korisne informacije o mogućnostima i načinima nastavka školovanja na fakultetima u BiH. Nakon moderirane diskusije i predavanja srednjoškolcima smo obezbijedili koncert koji će izvesti predstavnici pomenutog banda ,a za koji smatramo da će posebno dojmiti učenike za koje je ovaj sadržaj i pripremljen. Koalicija „Traži više“ je koalicija od preko 20 nevladinih organizacija iz cijele BiH koja za cilj ima povećanje stope upisnosti studenata na bh. fakultete sa trenutnih 24% na 32%. Ova koalicija se okuplja oko dva komplementarna projekta koje implementiraju organizacije: „Zašto ne“ iz Sarajeva, zajedno sa partnerskim organizacijama ACIPS i Fondacija „Ekipa“ sa projektom „Stvorimo društvo znanja – dajmo šansu studiranju! „, odnosno „Centar za razvoj i podršku“ i OKC Banja Luka koji implementiraju projekat – „Zašto čekati – neka obrazovanje kreira budućnost“. Kampanja se realizira u osam univerzitetskih regija, a za cilj ima kreiranje stimulativnog okruženja za mlade, omogućavajući mladima da dođu do svih potrebnih informacija, kako o univerzitetima i fakultetima u BiH, tako i pratećim sadržajima, smještaju i stipendijama.

Comments are closed.