Kasipović u posjeti Specijalnoj školi Ðorđe Natošević

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović najavio je da će Vladi RS i Savjetu za razvoj RS predložiti da na narednoj sjednici odobre sredstva za izgradnju novog objekta Specijalne osnovne i srednje škole „Ðorđe Natošević“ u Prijedoru. „Vjerujem da Vlada RS i opština Prijedor to mogu napraviti, prije svega, zbog djece i nastavnika, jer su posebni uslovi rada sa djecom koja imaju poteškoće u razvoju“, rekao je Kasipović prilikom današnje posjete ovoj prijedorskoj školi. Resorni ministar smatra da je suma od 2 miliona KM, koliko košta nova verzija projekta, „malo previsoka“, te je istakao da će predstavnici Ministarstva i Republičkog pedagoškog zavoda sa menadžmentom škole i projektantima tražiti optimalno rješenje, uz poštivanje pedagoških standarda. Kasipović je rekao da očekuje da će novi školski objekat biti urađen za 10 do 12 mjeseci, a da će, dok budu trajali radovi, za djecu nastava biti organizovana u dijelu škole gdje se trenutno nalaze školske radionice. Direktor Specijalne škole Mustafa Talić podsjetio je da se izgradnja nove škole zagovara još od 1975. godine i da je ovo treći ministar koji obećava da će djeca sa lakom i umjerenom retardacijom imati uslovni objekat za nastavu i boravak. Talić je izrazio nadu da će škola konačno biti izgrađena, navodeći da je Kasipović do sada ispunjavao sva data obećanja. Specijalnu školu „Ðorđe Natošević“ u Prijedoru trenutno pohađa 102 djece osnovnog i srednjoškolskog uzrasta, a u njoj je organizovan i dnevni boravak. O ovim učenicima brigu vode 34 radnika od kojih je 21 nastavnik. Prije 50 godina škola je smještena u montažni objekat koji više ne može zadovoljiti školske standarde a nova školska zgrada biće izgrađena na istoj lokaciji.

Comments are closed.