Kirija za marku!

Foto: Guliver/Getty images/Thinkstock

Foto: Guliver/Getty images/Thinkstock

U Prijedoru je odlukom Skupštine grada osnovan stambeni fond koji će funkcionisati na bazi socijalnog stanovanja, modela široko primijenjenog u razvijenim, zapadnim zemljama.

Njime se obezbjeđuje stambeno zbrinjavanje lica koja nisu u mogućnosti da riješe svoje stambeno pitanje po tržišnim uslovima, a među kriterijumima za odabir korisnika su stambeni i socijalni status, te pripadnost ranjivim grupama.

Prvi socijalni stanovi u Prijedoru su useljeni 2012. godine kada je pet porodica iz kategorija raseljenih lica i povratnika dobilo smještaj po gotovo simboličnoj cijeni kirije od 36 do 52 KM mjesečno.

Godinu dana kasnije odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su Strategiju neprofitno-socijalnog stanovanja kojom se predviđa uvećanje stambenog fonda u kojem bi zakup koštao jednu KM po metru kvadratnom.

Osim pet stanova izgrađenih sredstvima grada i USAID-a posredstvom humanitarne organizacije CRS, Skupština grada Prijedora ove godine donijela je odluku da se za ovaj model stanovanja izgrade dvije stambene zgrade u naseljima Raškovac i Pećani sa ukupno 70 stanova.

Vlasnik stanova je grad, korisnici nemaju pravo otkupa, a mogu da ih koriste sve dok ispunjavaju uslove pod kojima su ih dobili na korištenje.

Ugovor se raskida ako stanar trajno riješi stambeno pitanje, ako dostigne određen nivo primanja, ako ne izmiruje obaveze prema javnim preduzećima, ako ne plaća kiriju ili ako nepravilno koristi ovu imovinu, nakon čega se raspisuje javni konkurs za izbor novih korisnika.

Autor: SRNA – mondo.ba

Comments are closed.