Ko (ni)je nadležan za nepropisno parkirani automobil u centru grada?

U centru Prijedora, pored robne kuće „Patrija“, više od mjesec dana i dalje je parkiran i kandžom blokiran putnički automobil „reno laguna“, ali njegov vlasnik odbija platiti kaznu jer smatra da je to mjesto u nadležnosti saobraćajne, a ne komunalne policije koja je blokiranje izvršila. I dok i komunalna i saobraćajna policija tvrde da imaju nadležnost za lokaciju na kojoj je parkirano ovo vozilo, vlasnik je putem renta kara iznajmio vozilo kojim se služi od kada je njegovo blokirano i sve troškove koje bude imao dok se spor ne riješi namjerava naplatiti od opštine Prijedor u čijoj nadležnosti je komunalna policija. Komandir Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor Zoran Jež potvrdio je Srni da je automobil parkiran na raskrsnici ulica Branislava Nušića i Oslobodilaca Prijedora gdje nadležnost za kontrolu i regulisanje saobraćaja ima saobraćajna policija. „Sve ulice na području Prijedora i ostala putna mreža na području opštine je u nadležnosti Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor, pa tako i raskrsnice odnosno šire površine nastale spajanjem ulica“, kazao je Jež. S druge strane, šef Službe komunalne policije opštine Prijedor Miroslav Krneta tvdri da je riječ o vozilu čiji je vlasnik prekršio opštinsku Odluku o bezbjednosti saobraćaja za čije sprovođenje je nadležna komunalna, a ne saobraćajna policija. „Saobraćajna policija nadležna je za sprovođenje Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a ne opštinske odluke. Građani često dolaze u nedoumicu kad su u pitanju ova dva akta. U ovom slučaju prekršena je zabrana parkiranja na pristupnim i protivpožarnim putevima“, naglasio je Krneta. Na pitanje zašto zapisnik komunalne policije, ostavljen pod brisačem blokiranog auta, nema predviđenih potpisa – ni radnika koji je odobrio ni radnika koji je izvršio blokiranje kandžom – Krneta je odgovorio da je original tog zapisnika uredno potpisan. „Komunalni policajci cijeli su slučaj evidentirali fotografijama u momentu izvršenja mjere i nismo odgovorni ni za kakvo oštećenje koje se od tada može desiti“, kazao je Krneta odgovarajući na optužbe vlasnika da je vozilo u međuvremenu oštećeno. Komunalna policija takođe je obavezna da 48 časova nakon blokiranja ukloni vozilo ako to sam vlasnik ne učini, ali ova mjera nije provedena jer pauk služba u Prijedoru ne radi više od dvije godine. Vlasnik automobila, koji je bio i tema odborničke rasprave na posljednjoj sjednici lokalnog parlamenta, jeste Danica Stupar iz Prijedora koja je svu brigu o ovom slučaju prepustila svom suprugu, Draganu Stuparu, zaposlenom u Policijskoj stanici Prijedor 2, koji je, da bi se ovim slučajem bavio, uzeo godišnji odmor i angažovao advokata. „Dan nakon blokiranja, 26. maja, iznajmili smo vozilo budući da supruga do posla i nazad dnevno prelazi 20 kilometara, a vikendom studira u Banjaluci. Imamo službenu zabilješku i predračun o oštećenju vozila i zapisnik osiguravajuće kuće o procjeni štete, tako da smo samo do danas imali blizu 3.500 KM troškova“, naveo je Stupar. On je istakao da se na dan blokiranja, 25.maja, odmah javio komunalnoj policiji i zatražio da ukloni kandžu jer je smatra nenadležnom i da je u ovih mjesec dana u više navrata kontaktirao sa šefom komunalaca Miroslavom Krnetom. „Tražio je da platim kaznu i da ne zatežemo odnose, ali ovdje nije u pitanju 40 KM već je u pitanju nadležnost. Prijetio je da će me prijaviti komandiru, što je i učinio tražeći od njega da me natjera da platim kaznu, ali i od mene i od komadira dobio je isti odgovor, a taj je da ja u ovom slučaju nisam ovlašteni policijski službenik nego civilno lice, isto kao što nisam ni vlasnik automobila“, naglasio je Stupar. Prema njegovim riječima, komunalna policija pokušala je ukloniti blokirani automobil i putem šlep službe Auto-moto društva Prijedor, ali je AMD Prijedor odbio izmjestiti vozilo bez odgovarajućeg, pisanog naloga nadležnih organa.
Tekst – SRNA
Foto – www.gradprijedor.com

Comments are closed.