Komunalne usluge i Niskogradnja Marjanović spremni za sezonu zimskog održavanja – Čeka se snijeg i nalog opštine

Sezona zimskog održavanja ulica, te lokalnih i nekategorisanih puteva traje od 15. novembra ove do 15. marta naredne godine. Opština Prijedor za te namjene planira 300.000 KM po sezoni, a utrošak sredstava će zavisiti od klimatskih prilika.

Opština Prijedor je, prošle godine, raspisala konkurs za izbor preduzeća koja će se u prošloj i ovoj, odnosno narednoj godini, brinuti o održavanju prohodnosti gradskih ulica, te lokalnih i nekategorisanih puteva, rekao je
Radan Vukadinović, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i ekologiju.

– Za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 300 hiljada KM, a u ovoj godini, od prvog januara, utrošeno je 190 hiljada KM. O raščišćavanju snijega sa gradskih ulica i trotoara brinuće se preduzeće “Komunalne usluge”, dok će prohododnost na lokalnim i nekategorisanim putevima održavati preduzeće “Niskogradnja Marjanović” – rekao je Vukadinović i dodao da će nadzorni organi, imenovani od strane Opštine, obići preduzeća koja su izabrana za izvođenje radova i provjeriti stanje materijalno-tehničkih sredstava i zalihe abrazivnog materijala, odnosno industrijske soli i takozvane rizle.

– Abrazivnog materijala smo kupili oko 100 kubika, soli ima 50 tona, samo čekamo snijeg i nalog Opštine. Imamo osam vozila sa grnovima i posipačima, te za trotoare dva traktora i jednu univerzalnu mašinu – rekao je poslovođa Dragan Petrović i istakao da u “Komunalnim uslugama” spremno dočekuju zimske padavine, a spremni su da organizuju i odvođenje snijega iz grada.

Pored pomenute rizle i soli, za posipanje glavne prijedorske ulice je nabavljeno dvije tone uree, jer nije dozvoljeno korištenje soli zbog mogućnosti da elementi kojima je popločana budu oštećeni.

“Niskogradnja Marjanović” takođe je spremna za prve snježne padavine. U raščišćavanju snijega pridržavaće se utvrđenih prioriteta: prvo će se čistiti saobraćajnice na kojima se odvija lokalni autobuski saobraćaj, zatim putevi od interesa za širu zajednicu, a onda i ostali putni pravci – saopšteno je u ovom preduzeću.
Kozarski vjesnik

Comments are closed.