Koncesija za „Prijedor cement kompani“ DOO Prijedor

Na 115. sjednici održanoj u Banjaluci Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju tehničkog građevinskog kamena krečnjaka privrednom društvu „Prijedor cement kopmani“ DOO Prijedor na dijelu ležišta „Drenovača“ i lokalitetima „Jarčevica“ i „Debeli brijeg“ koji se nalazi na teritoriji opštine Prijedor, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću. Koncesionar je dužan prije zaključivanja ugovora o koncesiji uplatiti u korist Budžeta RS jednokratnu naknadu za koncesiono pravo na eksploataciju tehničkog građevinskog kamena krečnjaka u iznosu 120.750 KM. Koncesija se dodjeljuje na 30 godina, a koncesionar se obavezuje na plaćanje koncesione naknade u iznosu od 0,45 KM po metru kubnom eksploatisane mineralne sirovine.

Comments are closed.