Konferencija o stranim ulaganjima

Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Jasna Brkić izjavila je da u 2010. godini očekuje značajnije povećanje stranih ulaganja u Srpskoj u oblastima energetike, infrastrukture, telekomunikacija, kao i u naftnoj i drvnoprerađivačkoj industriji. „Podatak da je za prva dva mjeseca došlo do povećanja obima spoljnotrgovinske razmjene za 12,2 odsto, pri čemu je značajno više povećan izvoz u odnosu na uvoz, ukazuje da će ova godina u ekonomskom smislu biti bolja nego prethodna u kojoj je smanjen priliv direktnih stranih investicija zbog posljedica svjetske finansijske i ekonomske krize“, rekla je Brkićeva na konferenciji za novinare održanoj na Mrakovici. Ona je istakla da optimizam podgrijavaju i procjene svjetskih stručnjaka o blagom oporavku privrede, kao i najave prisutnih kompanija o ulaganjima u modernizaciju i proširenje kapaciteta.
„Stvaranje ambijenta za strana ulaganja vrlo je složen posao u kojem nije dovoljno imati prirodna bogatstva, pored vidljivo stabilnog i predvidivog poslovnog ambijenta, dobro uređenog modernim i kvalitetnim zakonima, već je neophodna i saradnja i sinergija različitih institucija i nivoa vlasti na stvaranju povoljnog ambijenta sa što manje administrativnih barijera“, navela je Brkićeva, koja je i potpredsjednik Vlade RS. Ona je istakla da je dvodnevna konferencija o konkurentnosti lokacije u kontekstu direktnih stranih ulaganja, koju su na Mrakovici organizovali Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, Njemačko društvo za tehničku saradnju GTZ i opština Prijedor, usmjerena na razmjenu iskustava i inicijativa različitih institucija iz RS, BiH, kao i gostiju iz Srbije, Hrvatske, Slovenije. „Vlada je trajno opredijeljena na stvaranju povoljnih uslova za privlačenje direktnih stranih investicija, a nezaobilazan faktor u tome je i lokalna zajednica“, istakla je Brkićeva, navodeći da je Prijedor jedna od šest opština sa kojima je Ministarstvo potpisalo sporazum o saradnji u smislu postizanja sinergetskog efekta u privlačenju stranih ulaganja. Načelnik prijedorske opštine Marko Pavić podsjetio je da je Prijedor nekada bio nosilac razvoja ovog dijela BiH u kojem je bilo zaposleno 27 000 ljudi, od čega dvije trećine u industriji. „Nakon stvaranja stabilnih političkih i bezbjednosnih prilika i obnove infrastrukture, sada smo u na početku faze privlačenja stranih investitora“, rekao je Pavić, naglašavajući da su ovakvi skupovi prilika da se analiziraju aktivnosti koje treba da preduzmu centralne i lokalne vlasti da bi bili konkurentniji i bliži investitoru.
On je naveo da je u opštini skraćen postupak izdavanja građevinskih i dozvola za rad, osposobljena Agencija za lokalni ekonomski razvoj, u potpunosti formirana industrijska zona „Celpak“ za koju već ima zainteresovanih ulagača koji najavljuju zapošljavanje oko 300 radnika, a potencijalnim investitorima ponuđeno je jeftino zemljište. Vođa Projekta za lokalni i ekonomski razvoj GTZ-a Kristijan Kaufhold rekao je da je ova organizacija duže vrijeme prisutna u Prijedoru u BiH i da radi na više projekata usmjerenih na privredni razvoj, dodavši da su strani investitori prisutni u BiH, a da je drugo pitanje da li ih ima dovoljno, te da da treba raditi na poboljšanju imidža. Konferencija o problematici konkurentnosti lokacije i pozicioniranja na globalnom tržištu investicija, koja se održava u Hotelu „‘Monument“ na Mrakovici, biće završena u srijedu.
Opština Prijedor

Comments are closed.