Konferencija za novinare načelnika opštine Prijedor

Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić očekuje da će Vlada Republike Srpske konkretizovati mjere predviđene za ublažavanja efekata ekonomske krize. „Konkretizacijom mjera i uvažavanjem dobrih prijedloga sa sjednice Narodne skupštine RS dobićemo jasan pravac kojim treba ići u suzbijanju krize“, rekao je Pavić na jučerašnjoj konferenciji za novinare. Pavić smatra da je podsticaj investicijama najbolji način borbe protiv krize i da je to oblast na kojoj treba najviše raditi. „Nadam se da će Vlada tako i uraditi. Svaki program, pa makar on bio i manjkav, bolji je nego nedostatak jasne vizije kako nešto treba preduprijediti“, istakao je Pavić, napominjući da program nije zadani akt nego životna materija koja se može mijenjati kad god se uoči potreba. Pavić je najavio da će opština Prijedor, na bazi mjera Vlade RS, uraditi i vlastiti program mjera za ublažavanje posljedica ekonomske krize. „Programom ćemo, prije svega, čuvati socijalnu stabilnost. Nećemo umanjivati sredstva za socijalna davanja, kao ni sredstva namijenjena za podsticaje. Na drugim područjima, sigurno je, da ćemo morati štediti i uvoditi restriktivne mjere“, naglasio je Pavić. On je dodao da je u posljednja tri mjeseca smanjen priliv u budžet opštine za oko 20 odsto. Lokalni program umanjenja efekata ekonomske krize, rekao je Pavić, naći će se pred odbornicima Skupštine opštine u martu.

Comments are closed.