Konkurs Mašinske škole za upis polaznika u programe za srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

MAŠINSKA ŠKOLA
PRIJEDOR
Na osnovu člana 25. Zakona o obrazovanju odraslih (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 59/09) i Rješenja br. 07/5.1/034-390-1/10 od 27.01.2011. godine Mašinska škola Prijedor raspisuje:
KONKURS
za upis polaznika u programe za srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

USLOVI UPISA
U program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za sticanje kvalifikacije može se upisati lice starije od 18 godina života, ako nema status učenika ili studenta i ako ispunjava psihofizičke sposobnosti za savladavanje programa. Kandidat treba da ima završenu osnovnu školu, odnosno prethodno završenu srednju školu za program prekvalifikacije i dokvalifikacije.

Program za srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju izvodi se na osnovu dobijene saglasnosti Zavoda za obrazovanje odraslih, odnosno Rješenja br.07/5.1/034-390-1/10 od 27. 1. 2011. godine i polaznici stiču stručno zvanje u zanimanju u koje se upišu.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:
– Prijava za upis (dobija se u školi)
– Originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi za programe sticanja srednje stručne spreme
– Originalna svjedočanstva o završenoj srednjoj školi i diploma za programe prekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije
– Rodni list
– Dokaz o avansnoj uplati 100,00 KM na ime troškova školovanja (uplatnica se dobije u školi)

UPISNI ROK
Upis polaznika će se vršiti od 22. 10. 2012. do 5. 11. 2012. godine.
Potrebni dokumenti se dostavljaju Mašinskoj školi u Prijedoru u periodu određenom za upis polaznika svakim radnim danom od 8.00 do 12.00 časova.
Rezultati konkursa će biti istaknuti na oglasnoj tabli škole 8. 11. 2012. godine.

Comments are closed.