Konkurs za književnu nagradu Dr.Eso Sadiković

Upravni odbor Fondacije „Dr Eso Sadiković“
Udruženje građana „Behar“; raspisuju:
KONKURS ZA KNJIŽEVNU NAGRADU „Dr.Eso Sadiković“
Nagrada se dodjeljuje za kraće književne forme protkane humorom i satirom.
Od prispjelih radova žiri će izabrati tri najbolja rada i novčano ih nagraditi.
Prva nagrada u iznosu od 2000 KM
Druga nagrada u iznosu od 1000 KM
Treća nagrada u iznosu od 500 KM

Konkurisati za nagradu mogu samo neobjavljeni radovi napisani na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku.
Radovi se šalju u pisanoj ili elektronskoj formi
Radove koji se šalju u pisanoj formi treba dostaviti u dvije koverte od kojih ce jedna isključivo da sadrži lične podatke, kontakt i ključ šifre a druga pisani tekst i elektronsku formu teksta (compact disc), na adresu:

Udruženje građana „Behar“
Za književnu nagradu
Kralja Petra Prvog Oslobodioca 43
79101 Prijedor

Radove u elektronskoj formi slati na adresu: knjizevnanagrada@gmail.com , a ključ šifre i lične podatke na istu adresu u e-mailu pod naslovom „Ključ šifre“
Krajnji rok za dostavljanje radova je 15. juli 2010.godine a svi radovi pristigli nakon tog datuma ulaze u kunkurenciju za nagradu iduće godine.
Nagrađeni autor svoja autorska prava prenosi na Upravni odbor, a ostale radove poslane na konkurs Upravni odbor može objavljivati bez posebnog odobrenja autora.
Tročlani žiri odlučuje o dobitniku/dobitnici nagrade većinom glasova.
Nagrada se dodjeljuje 5. avgusta na kulturnoj manifestaciji u Prijedoru „Sjećanje na dr.Esu Sadikovića“

Upravni odbor Fondacije „Dr.Eso Sadiković“
Udruženje građana „Behar“

Comments are closed.