Konkurs za korištenje sredstava za održivi povratak

Opština Prijedor objavila je u petak javni poziv za korištenje sredstava za podršku održivom povratku, kojim je predviđena raspodjela 71 000 KM iz budžeta opštine. Prema ovom konkursu, objavljenom na sajtu opštine, za osnivanje i registraciju djelatnosti, adaptaciju prostora i nabavku opreme predviđeno je po 1000 KM za sedam korisnika. Za nabavku plastenika planirano je ukupno 12 000 KM ili po 1500 KM za osam povratnika. Po šest povratnika dobiće po 2000 KM za nabavku materijala za izgradnju štala, nabavku junadi ili steonih junica, te mašina za poljoprivrednu proizvodnju, za šta je ukupno predviđeno 36 000 KM. Za kupovinu sadnica voća namijenjeno je 7000 KM ili po 1000 KM za sedam korisnika. Sa 1500 KM biće podržano šest povratnika koji žele da kupe opremu za sušenje gljiva, voća, ljekovitog bilja i povrća. Javni poziv za dodjelu sredstva povratnicima biće otvoren 20 dana, a prijave se podnose u protokolu opštine Prijedor.

Comments are closed.