Konkurs za odabir kandidata za učešće u obuci

Udruženje Program Prijedor iz Trenta i Agencija lokalne demokratije Prijedor (ALD) objavljuju konkurs za odabir kandidata za učešće u obuci na temu “PARTICIPATIVNO PLANIRANJE LOKALNOG SOCIO-EKONOMSKOG RAZVOJA” u Prijedoru – Republika Srpska – Bosna i Hercegovina.

PERIOD REALIZACIJE OBUKE: 18. april 2017. – 6. maj 2017.

MJESTO REALIZACIJE: Prijedor (RS/BiH) od 18. aprila do 22. aprila 2017. godine
Trento (Italija) od 2. maja do 6. maja 2017. godine

MAKSIMALAN BROJ UČESNIKA: 16

PRIJAVA NA KONKURS: Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem elektronske pošte na ispod naznačenu e-mail adresu u ispod navedenom roku. Prijava treba da sadrži:
– CV (biografija) maksimalne dužine dvije stranice, po mogućnosti jedan primjerak iste i na engleskom jeziku
– Fotokopija važeće lične karte
– Motivaciono pismo (maksimalna dužina 1 stranica)

ROK ZA PRIJAVU KANDIDATA: 4. mart 2017. godine

Kompletna prijava: Konkurs za participativno planiranje

Comments are closed.