Konkurs za posao: Mira a.d. članica Kraš grupe raspisuje konkurs za prijem dva pripravnika – VSS, diplomirani ekonomista

MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe, Prijedor, Kralja Aleksandra br. 3

Oblast: Prerađivačka industrija

Raspisuje konkurs za prijem dva pripravnika:

1. Diplomirani ekonomista – pripravnik u službi računovodstva
Radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
Otvoreno do: 30.11.2020.
Broj izvršilaca: 1

2. Diplomirani ekonomista – pripravnik u službi nabave
Radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
Otvoreno do: 30.11.2020.
Broj izvršilaca: 1

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:

-da su državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
-da su stariji od 18 godina,
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

-Visoka stručna sprema: za oba radna mjesta – diplomirani ekonomista VII stepen stručne spreme,
-Da nisu obavili pripravnički staž u svom zanimanju,
-Poželjno znanje engleskog jezika,
-Znanje rada na računaru.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs sa adresom prebivališta i tel. brojem, uz CV odnosno biografiju, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova (ovjerene kopije):

-izvod iz matične knjige rođenih,
-ovjerenu kopiju diplome VII stepena stručne spreme – diplomiranog ekonomiste
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
-ukoliko posjeduje uvjerenje ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje englskog jezika,
-ukoliko posjeduje uvjerenje ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje rada na računaru.

Konkurs ostaje otvoren do 30.11.2020. godine.

Prijave dostaviti, lično ili poštom na adresu sjedišta Društva: Kralja Aleksandra br. 3, 79101 Prijedor, ili preko stranice https://www.mira.ba/kontakt sa naznakom: Sektor kadrovskih, opštih i pravnih poslova.

Ukoliko se šalje mailom preko stranice, potrebno je sve dokumete skenirati u jedan dokument, jer stranica dozvoljava samo jedan prilog u mailu.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.

Comments are closed.