Konstantan pad broja aktivnih tražilaca posla

Prijedorska filijala Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u posljednjih pet godina bilježi konstantan pad broja nezaposlenih lica i prvi put je prošla godina okončana sa manje od 10.000 aktivnih tražilaca posla.

Lani je 8.193 lica aktivno tražilo posao, što je za 25 odsto manje nego u prethodnoj godini, kada je na evidenciji Biroa bilo 10.939.

U 2014. godini aktivnih tražilaca posla bilo je 15.204, u 2015. godini 13.412, dok je u 2016. godina 12.358 lica tražilo posao.

Sa evidencije prijedorske filijale izbrisano je 4.989 lica zbog zapošljavanja, što je za 88 lica ili za dva odsto više nego u 2017. godini.

Od ukupnog broja lica zaposlenih u prošloj godini, njih 70 odsto je angažovano na određeno radno vrijeme, a 30 odsto na neodređeno. Među njima je 2.000 kvalifikovanih radnika, 1.501 lice sa srednjom stručnom spremom, ukupno 740 nekvalifikovanih i polukvalifikovanih radnika, 702 lica sa visokom stručnom spremom i 46 lica sa višom stručnom spremom.

Najviše radnika, njih 286, angažovale su osnovne i srednje škole.

Posredstvom više programa koje je realizovala Filijala Prijedor zaposleno je 268 aktivnih tražilaca posla, po javnom pozivu za zapošljavanje njegovatelja u Njemačkoj zaposleno je 10 medicinskih tehničara, a radne dozvole u Sloveniji dobilo je 85 lica.

U 2018. godini nije bilo masovnog otpuštanja radnika niti većih stečaja, tako da nije bilo ni znatnijeg povećanja novčane naknade u funkciji ostvarivanja prava nezaposlenih lica.

Od 1.143 podnesena zahtjeva u 974 slučaja priznato je pravo na novčanu naknadu, 54 zahtjeva su odbijena, u 106 slučajeva su obustavljene isplate, u sedam slučajeva je preostalo pravo, uglavnom zbog odlaska u starosnu penziju, a dva predmeta su u postupku rješavanja.

Izdato je 48 radnih dozvola, dvije su poništene, a žalbi u ovoj oblasti nije bilo.

Podneseno je 89 zahtjeva za penzijsko-invalidsko osiguranje, od koji je u 59 slučajeva priznato pravo, 22 su odbijena ili odbačena, u sedam slučajeva je obustavljena uplata i u jednom slučaju je izmijenjena dužina trajanja dokupa staža.

Zaprimljena je jedna žalba u ovoj oblasti, a drugostepni organ je nije uvažio.

Centar za informisanje, savjetovanje i obuku /CISO/ centar, koji djeluje pri prijedorskoj filijali, obavio je 268 info-seminara za 820 lica, 163 radionice o pisanju biografije, motivacionog i popratnog pisma i o vođenju razgovora s potencijalnim poslodavcem za 651 lice, te 69 motivacioni seminari za 116 dugoročno nezaposlenih i teško zapošljivih lica.

Profesionalnim informisanjem obuhvaćeno je 88 odjeljenja sa 1.671 učenikom završnih razreda osnovnih i srednjih škola, a organizovano je devet obuka iz preduzetništva za 30 nezaposlenih lica koja su namjeravala prijaviti se na javne pozive za dodjelu podsticaja za zapošljavanje.

Prijedorska filijala Zavoda za zapošljavanje obuhvata grad Prijedor i opštine Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Oštra Luka i Krupa na Uni. Od toga CISO centar pokriva pet lokalnih zajednica, dok u Novom Grad Klub za traženje posla djeluje od 2012. godine i ima 243 aktivna člana.

Izvor: Nezavisne novine
Foto: GradPrijedor.com

Comments are closed.