Kreditne olakšice iskoristilo 24 poljoprivrednika i preduzetnika

Fondacija za razvoj „Prijedor“ do sada je dodijelila 24 garancije na kredite za razvoj poljoprivrede, malih i srednjih preduzeća u ukupnom iznosu od 414.200 KM. Korisnicima je na osnovu ovih garancija NLB Razvojna banka odobrila kredite u ukupnom iznosu od 828.400 KM. Ove stimulativne kredite koristilo je 10 poljoprivrednika, 9 preduzetnika i 5 pravnih lica koji su novac investirali u obrtna sredstava i za nabavku osnovnih sredstava. Za ove kredite osim garancija, Fondacija sa 4,95 odsto subvencioniše i bankarsku kamatu i do sada je na ime toga izdvojila oko 11.000 KM, dok korisnici kredite otplaćuju po kamatnoj stopi od svega 1 odsto. Iz Fondacije je  saopšteno da nisu zadovoljni interesom za ova kreditna sredstva, a kao razloge vide strah poljoprivrednika i preduzetnika da ulaze u kreditne investicije u vrijeme ekonomske krize i već prostojeću prezaduženost. Fondacija za razvoj „Prijedor“ je formirana sa ciljem da kao kreditni garant svojim sredstvima podstakne brži razvoj malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i poljoprivrede u našoj opštini.

Comments are closed.