Kreditne olakšice za 22 korisnika

Upravni odbor Fondacije za razvoj “Prijedor“ do sada je dodijelio 22 garancije na kredite za poljoprivrednu proizvodnju i razvoj malih i srednjih preduzeća u ukupnom iznosu od 339.200 KM na osnovu kojih su korisnici kod NLB Razvojne banke dobili kreditna sredstva u visini od 678.400 KM. Prema pregledu odobrenih garancija, deset fizičkih lica dobilo je garancije za kreditno zaduženje u ukupnom iznosu od 167.000 KM. Garancija opštine pokriva polovinu odobrenih kredita koji su se odnosili na investicije u poljoprivrednu proizvodnju. Pojedinačni krediti kretali su se u iznosima od 10.000 do 20.000 KM. Među korisnicima garancija su i tri pravna lica kojima je novac odobravan za kupovinu osnovnih sredstava i opreme. Ukupna visina kredita je 160.000 KM, a iznos garancija Fondacije je 80.000 KM. Preduzetnicima je odobreno osam garancija u iznosu 175.700 KM na osnovu kojih su dobili ukupna kreditna sredstva od 351.400 KM. Fondacija za razvoj “Prijedor“ kao kreditno-garantni fond ustanovljena je 2006. godine s ciljem razvoja poljoprivrede i preduzetništva kroz subvencionisanje kredita. Prve garancije za kredite odobrene su u maju prošle godine. U budžetu opštine Prijedor garantni depozit za Fondaciju za razvoj za ovu godinu je po 200.000 KM za poljoprivredu i preduzetništvo, a opština je predvidjela i 100.000 KM za subvenciju kamata po osnovu garancija fondacije, tako da kamate na ove kredite iznose jedan odsto. Rok otplate za odobrene kredite je do sedam godina, a grejs period 12 mjeseci. Najviše kreditno zaduženje je 100.000 KM za pravna lica, a 50.000 KM za fizička lica. U mjerama za ublažavnje negativnih efekata ekonomske krize, koje je Skupština opštine Prijedor usvojila krajem marta ove godine, predviđeno je da u ovoj godini opština učešćem u finansiranju kreditno-garantnog fonda i subvencionisanju kamata omogući da 96 preduzetnika i poljoprivrednika dobiju ove trenutno najjeftinije kredite kojim bi prebrodili recesiju.

Comments are closed.