Kreditne olakšice za 28 korisnika

Fondacija za razvoj „Prijedor“ je od sredine 2008. godine do danas dodijelila 28 garancija na kredite za razvoj poljoprivrede, malih i srednjih preduzeća na osnovu kojih su korisnicima odobreno ukupno 1.013.400 KM kredita. Ove stimulativne kredite koristilo je po 11 poljoprivrednika i preduzetnika, te 6 pravnih subjekata koji su novac uložili u obrtna sredstava i u nabavku osnovnih sredstava. Najveći iznos kredita koji mogu dobiti pravna lica je 100.000 KM, preduzernici 50.000 a poljoprivrednici 20.000 KM. Prema riječima načelnika Odjeljenja za privredu i poljoprivredu opštine Prijedor Bore Vojvodića, Fondacija je kod partnerske NLB Razvojne banke deponovala iznos od milion KM. „S obzirom da je kreditni multiplikator 1:5, ukupni kreditni potencijal je 5 miliona KM, tako da je još slobodno nešto manje od 4 miliona KM za odobravanje kredita“, rekao je Vojvodić. On je pozvao zainteresovane subjekte da iskoriste ova, kako je naglasio, „trenutno najpovoljnija sredstva za razvoj“. Za ove kredite, Fondacija sa 4,95 odsto subvencioniše i bankarsku kamatu od 5,95 odsto, tako da korisnici kredite otplaćuju po kamatnoj stopi od jedan odsto. Fondacija je formirana s ciljem da kao kreditni garant svojim sredstvima podstakne u prijedorskoj opštini brži razvoj malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i poljoprivrede.

Comments are closed.