Kreirati populacionu politiku na lokalnom nivou

Prijedor

„Kreiranje populacione politike“ naziv je projekta koji je danas predstavljen u Prijedoru, koji zajednički realizuju Agencija za ekonomski razvoj grada „PREDA-PD“ i kompanija „Arselor Mital Prijedor“.

Svrha projekta je stvaranje mreže institucija za provođenje pronatalitetnih mjera na lokalnom nivou i kreiranje smjernica populacione politike za grad Prijedor.

„Ovim projektom biće stvoreni osnovni preduslovi za kreiranje i provođenje pronatalitetnih mjera na lokalnom nivou, koje će dugoročno posmatrano dovesti do zamjene generacija i smanjenja depopulacije stanovništva“, rekla je predstavnik Agencije „PREDA-PD“ Milena Gnjatović-Simatović.

Projekat će biti realizovan u narednih 11 mjeseci, odnosno do kraja oktobra 2016. godine, u saradnji sa Gradskom upravom, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske, bolnicom „Doktor Mladen Stojanović“, Domom zdravlja, Centrom za socijalni rad, Centrom javne bezbjednosti, Udruženjem roditelja sa četvoro ili više djece „Roda“ i Omladinskim savjetom grada Prijedora.

„S obzirom na to da je problem depopulacije u gradu Prijedoru veoma složen, zajedničkim radom Agencije `PREDA-PD` i ovih institucija kreiraće se kratkoročne, ali i dugoročne smjernice koje će se provoditi nakon završetka projekta, a u skladu sa dostupnim ljudskim, tehničkim i finansijskim resursima“, navela je Simatovićeva.

Ona je pozvala sve institucije uključene u projekat da predlože svoje predstavnike za učešće u radnoj grupi koju će imenovati gradonačelnik Prijedora. Projekat finansira „Arselor Mital Prijedor“ sa 13.085 KM, a Agencija „PREDA-PD“ sa 6.150 KM.

Skupština grada Prijedora prošlog mjeseca donijela je zaključak kojim se Odjeljenje za društvene djelatnosti zadužuje da ponudi mjere za rješavanje problema pada nataliteta. Zaključak je na prijedlog Kluba odbornika SDS-a dobio jednoglasnu podršku odbornika.

U njemu se navodi da je Odjeljenje za društvene djelatnosti dužno da u saradnji sa svim subjektima koji se bave pitanjima nataliteta u najkraćem mogućem roku ponude Skupštini grada rješenja koja bi zaustavila konstantan pad broja učenika u osnovnim i srednjim školama.

Autor: SRNA – Capital.ba

Comments are closed.