Kupca RŽR Ljubija očekuje 63 miliona KM neraspoređene dobiti

rzr

Budući kupac 64,9 odsto državnih akcija u Rudniku željezne rude „Ljubija“ postaće vlasnik Centralnih rudišta bogatih rudom, ali dobija i pravo na neraspoređenu dobit od čak 63.733.376 maraka.

Po riječima direktora RŽR Ljubija Stanka Vujkovića, ova dobit nastajala je u periodu od osnivanja zajedničkog preduzeća sa „Arselor Mitalom“, koje je poslovalo pod istim nazivom „Arselor Mital“ od 2004. do kraja 2015. godine. „Arcelor Mital“ ima 51 odsto vlasništva u ovom preduzeću, a RŽR Ljubija 49 odsto, što znači da i budući kupac RŽR Ljubija postaje suvlasnik „Arcelor Mitala“.

Vujković smatra da bi na osnovu tog vlasničkog udjela trebalo da bude podijeljena i dobit zajedničkog preduzeća. Po njegovim podacima, RŽR Ljubija je od suvlasničkog partnera „Mitala“ u proteklih 12 godina dobila dividendu od 6,9 miliona KM. Tvrdi da je nejednaka podela dobiti posljedica sastava Upravnog odbora „Arselor Mitala“.

– RŽR ima dva člana u UO, a „Mital“ tri. Sve odluke se donose većinom i jasno je da je u takvoj situaciji vrlo teško dobiti bilo kakvu odluku u korist RŽR – kaže Vujković.

Stav „Arcelor Mitala“ o neraspoređenoj dobiti nismo saznali. Obavijestili su nas samo da nemaju komentar. Isti je odgovor i na pitanje o poreskom dugu za dobit u iznosu od 49 miliona maraka.

rzr2

– Pitanja koja ste nam uputili su u postupku rješavanja i nismo u mogućnosti da ih komentarišemo, pošto je proces u toku – navode iz „Arcelor Mittala“.

Dug prema državi nije prepreka da „Arcelor Mital“ bude jedan od zainteresovanih kupaca državnog kapitala u RŽR Ljubija.

U saopštenju Ministarstva industrije, energetike i rudarstva se navodi da „poreski postupak po osnovu poreskog duga još nije okončan i taj postupak ne bi trebalo da ima uticaj na poziciju „Arcelor Mittal Švajcarska“ kao jednog od ponuđača za kupovinu akcija RŽR“.

Osim „Mitala“, drugi zainteresevoni kupac je strano pravno lice „Izraeli Investment grup“.

Iz resornog ministarstva poručuju da će vlada na jednoj od narednih sjednica razmatrati odluku o prodaji državnog kapitala, koja je dva puta povučena sa dnevnog reda.

rzr3

Bogata rudišta

Dok se još ne zna da li će Izraelci ili Švajcarci ući na kopove Centralnih rudišta Ljubija, poznato je da je njegovih šest kopova, za koje postoji dokumentacija, bogato rudom.

Prema procjenama RŽR, moglo bi se proizvoditi četiri miliona tona rude godišnje. Osim toga, prema eksploatacionim rezervama iz 1992. godine, tu je još oko 30 miliona tona rude.

Autor: Bojana Majstorović – Blic.rs

Comments are closed.