Legalizacija bespravno izgrađenih objekata

U Odjeljenju za prostorno uređenje opštine Prijedor raspolažu okvirnim podacima da je broj nelegalno izgrađenih objekata na području opštine Prijedor  gotovo 5000, od kojih je gotovo tri hiljade u novoizgrađenim izbjegličkim naseljima. Mirjana Komljenović, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje opštine Prijedor rekla je da se izvjestan broj nelegalno izgrađenih objekata nalazi i u povratničkim naseljima. „Iako je u tim naseljima riječ o sanaciji i obnavljanju porušenih stambenih objekata, što podrazumijeva izgradnju na istim temeljima i sa istim gabaritima, to često nije slučaj, tako da vlasnici tih objekata moraju legalizovati dodatnu gradnju“, rekla je Komljenovićeva. Ona je dodala da je shodno broju nelegalno izgrađenih objekata uvijek aktuelno pitanje njihove legalizacije, te da je opština Prijedor, u skladu sa Zakonom o građenju i uređenju prostora, do sada donijela dvije odluke o statusu bespravno izgrađenih objekata, koje su skoro dvije godine, vlasnicima davale mogućnost legalizacije uz određene olakšice. „Odluke smo na nivou opštine donijeli 2004. godine i sredinom 2006. godine, a ova posljednja bila je na snazi do početka 2007. godine“, podsjetila je Komljenovićeva, dodajući da legalizacija nije dala očekivane rezultate. Ona je pojasnila da odziv nije bio zadovoljavajući zato što vlasnici takvih objekata nisu mogli da prikupe potrebnu dokumentaciju najviše zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i statusa zemljišta na kojem su ti objekti građeni. Komljenovićeva je rekla da u Odjeljenju planiraju da u toku ove godine ponovo pripreme odluku koju bi usvojili odbornici Skupštine opštine Prijedor, a koja bi u okviru postojećeg ili novog Zakona o građenju, koji je još u proceduri donošenja, dala mogućnost rješavanja statusa bespravno izgrađenih objekata na području naše opštine.

Comments are closed.