Lokalni medij platio dio duga: Struja ponovo uključena

Lokalna Radio-televizija u Prijedoru, koja posluje u sklopu Informativno-poslovnog centra „Kozarski vjesnik“, danas je ponovo počela emitovati program, što u protekla tri dana nije bila u mogućnosti jer joj je zbog duga bila isključena struja.

Rukovodilac „Elektrodistribucije“ Prijedor Dalibor Pavić odbacio je optužbe rukovodstva IPC „Kozarski vjesnik“ da su isključenja struje lokalnom mediju počela nakon što su novinari ove kuće izvještavali o katastrofalnom stanju elektrodistributivne mreže u pojedinim dijelovima grada.

„Ukupan dug IPC-a za struju, zaključno sa 31. oktobrom ove godine, iznosi 20.711,99 KM, od čega je 14.904,12 KM reprogramirano u februaru ove godine. Od tada sve dospjele rate reprograma kupac je uredno izmirio, ali nije platio nijedan račun za tekuću potrošnju, na šta je takođe ugovorom o reprogramu obavezan“, naveo je Pavić.

On je podsjetio da je struja ovoj kući isključena 11. oktobra ove godine i da je uključena istoga dana nakon usmenog dogovora rukovodstava da će IPC „Kozarski vjesnik“ u roku od mjesec dana izmiriti dug za tekuću potrošnju koji iznosi 6.300 KM zaključno sa 30. septembrom, odnosno 7.555,91 KM zaključno sa 31. oktobrom ove godine.

„Ovom dužniku smo 25. oktobra najavili ponovno isključenje i kako u ostavljenom roku od osam dana kupac nije podnio prigovor na razloge isključenja, 13. novembra ponovo mu je obustavljena isporuka električne energije“, rekao je Pavić.

On je naglasio da je svaki korak urađen u skladu sa Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom.

„Jutros je kupac dostavio peti primjerak uplate na iznos od 6.300 KM nakon čega mu je ponovo uključena struja“, dodao je Pavić.

Direktor IPC „Kozarski vjesnik“ Zoran Sovilj rekao je da je poznato da u Prijeoru ima dužnika sa mnogo većim iznosima kojima struja nije isključena.

„Da je naša sumnja u selektivno isključivanje električne energije opravdana, potvrđuje i činjenica da, bez obzira na Zakon o slobodi pristupa informaijama, više od mjesec dana od prijedorske `Elektrodistribucije` pokušavamo dobiti podatke ko su najveći dužnici i da li im je isključena struja“, kazao je Sovilj.

Osim radija i televizije, u sastavu IPC-a posluje i sedmičnik „Kozarski vjesnik“ koji se danas redovno pojavio na kioscima u prodaji.
SRNA

Comments are closed.