Medicinskim sestrama vratiti nekadašnju ulogu

DSC_4219

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske predložilo je Dom zdravlja Prijedor za učešće u projektu Sestrinstvo u zajednici, čiju prvu fazu od 2012. do 2017. godine švajcarska vlada finansira sa osam miliona marka.

„Čast nam je što smo odobrani kao releventna ustanova. Mi smo čvrsto opredijeljeni da stanovništvu ponudimo što kvalitetniju i potpuniju zdravstvenu zaštitu, a u okviru toga je vraćanje nekadašnje uloge medicinskim sestrama“ izjavila je direktor Doma zdravlja Prijedor Slavica Popović.

U okviru projekta edukovano je 16 timova porodične medicine odnosno 32 medicinske sestre Doma zdravlja Prijedor.

„Prije rata bila je organizovana patronažna služba i sada je vrijeme vratiti ulogu medicinskim sestrama porodične medicine, a potom i babicama i pedijatrijskim sestrama, koju treba da imaju u svakodnevnom radu na terenu odnosno povećati obim posla zahvaljujući edukaciji koju je prošlo naše osoblje“, rekla je Popovićeva na konferenciji za novinare u povodu 12. maja, Međunarodnog dana sestrinstva.

Dugoročni reformski projekat u BiH provodi konzorcij koga čine Fondacija Fami i Univerzitetska bolnica u Ženevi, a edukacija za timove prijedorskog Doma zdravlja odvijala u saradnji sa Katedrom porodične medicine Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjaluci i uz gostovanja švajcarskih predavača iz oblasti sestrinstva.

Kako bi se obezbijedilo širenje ovog modela, predavanjima su prisustvovale i glavne sestre regionalnih domova zdravlja Kozarska Dubica, Novi Grad, Oštra Luka i Kostajnica.

Direktor Fondacije Fami Dejan Srdić rekao je da se projekat sastoji iz triju komponenti: unapređenje usluga na niovu primarne zdravstvene zaštite, regulisanje sestrinske profesije i formalno obrazovanje sestara.

„Švajcarska vlada od 1998. godine finansira projekete u zdravstvu, a ove godine obilježava 20 godina svog prisustva u BiH. Jedan je od najvećih donatora u zdravstvu, ali i važan donator u mnogim drugim oblastima posredstvom svoje agencije SDC“, naveo je Srdić.

Aldina Bukva Mahmutović iz Fondacije Fami rekla je da pravo na kućne posjete imaju slabo pokretni i nepokretni pacijenti i oni koji zahtjevaju palijativnu u kompleksnu njegu, te da će sestre vršiti i edukaciju u vrtićima, školama i mjesnim zajednicama.

„Pojačaće i svoj rad sa pacijentima oboljelim od hroničnih bolesti zbog povećanog broja godišnjih pregleda. Edukovanjem tih pacijenata i radom na samozbrinjavanju sprečavaju se komplikacije kod oboljelih, prevenira se nastanak novih oboljenja i poboljšava zdravstveni ishod kompletnog stanovništva“, istakla je Mahmutovićeva.

Ona je naglasila da se kućne posjete pružaju u okviru timova porodične medicine kod kojih je izvršena registracija pacijenata u saradnji sa sestrama tih timova, telefonskim pozivima i dogovoarnjem termina i načina obavljanja kućne posjete.

„Svi pacijenti koji su pokretni neće imati pravo na kućnu posjetu, jer se vodi računa o racionalnom trošenjeu sredstava i vremena“, dodala je ona.

Domu zdravlja Prijedor biće uručena kompletna medicinska nemedicinska oprema koja će uključivati terensko vozilo, medicinsku opremu za sestrinske torbe, računarsku opremu i namještaj za prostoriju za konsultacije medicinskih sestara.

Autor: SRNA

Comments are closed.