Međunarodni sajam omladinskih nevladinih organizacija-SONVO 2012

Centar za mlade „KVART“ Prijedor u saradnji sa Agencijom lokalne demokratije Prijedor (ALD Prijedor) organizuje Međunarodni sajam omladinskih nevladinih organizacija-SONVO 2012 koji se održava u četvrtak 16. Avgusta, otvaranjem sportskih igara na sportskom terenu dvorane „Mladost“ u 18.00 časova i 17. avgusta na malom gradskom trgu s početkom u 17.00 časova.

Zvanično otvaranje sajma predviđeno je za 17.avgust u 17.00 časova.

Osnovni cilj ovog sajma je promocija omladinskog aktivizma kroz umrežavanje omladinskih organizacija iz jugoistočne Evrope i zemalja EU međusobno kao i sa lokalnim i republičkim/državnim institucijama putem zajedničkih projekata kroz međunarodne fondove i stvaranje mreže omladinskih organizacija u regionu.

Podciljevi projekta su sljedeći:
-Rad, uspjehe i viziju mladih ljudi i omladinskih radnika iz omladinskih organizacija/grupa/saveza predstaviti odgovornima iz javnih institucija, republickih/državnih i međunarodnih institucija;
-Informisati mlade ljude i omladinske radnike o različitim mogućnostima i okvirima pod kojima je moguće postići vrijedne i samoodržive projekte;
-Umrežavanje omladinskih organizacija ujJugoistočnoj Evropi kroz zajedničke instruimente i pozive za projekte za JI Evropu i EU zemlje.
-Jačanje omladinskog sektora i rada na lokalnim nivoima JI Evrope i Italije;
-Uspostavljanje lokalne radne grupe omladinskih organizacija koja će lobirati lokalne i republičke vlasti u cilju budućeg finansiranja omladinskih sajmova iz njihovih budžeta.

Do sada su svoje aktivno učešće potvrdile sljedeće organizacije:
-Humanitarno udruženje ČISTO SRCE Prijedor
-Odred izviđača „Dr. Mladen Stojanović“ Prijedor
-OC Hambarine
-OC Ljubija
-OC Dom mladosti Gornja Dragotinja
-Positiv Youth –Kraljevo, Srbija
-C.I.S.V. International
-OC Donja Puharska
-OK Babići
-Omladinska organizacija PUUM(Prijedorsko urbano udruženje mladih) Prijedor
-Omladinska organizacija „Glide“ Prijedor
-Mladi Crvenog krsta Prijedor
-Udruženje STOP Drogi Prijedor
-Centar za informisanje mladih InfoPOINT Prijedor
-Naša Perspektiva Sarajevo
-DON Prijedor
-CISO Prijedor
-OCKI – Omladinski centar za kreativnost i inicijativu, Donje Vodičevo – Novi Grad

Nacrt programa sajma je sljedeći:
1. dan sajma
18.00- 18.15 Otvaranje takmičarskih igara paljenjem baklje s ciljem promovisanja Olimpijskih vrijednosti
18.15- 18.30 Zvanično otvaranje takmičarskih igara: Samostalni stručni saradnik za sport Opštine Prijedor Zdravko Ostojić
18.30- 22.00 Zabavni dnevni program: sportsko takmičenje u disciplini STREETBALL

2. dan sajma
17.00 Otvaranje promotivnih štandova omladinskih organizacija
17. 00-17.30 Zvanično otvaranje sajma: Opština Prijedor, Arcelor Mittal Fondacija, Udruženje ”Stop Drogi”, ALD Prijedor, Centar za mlade ” KVART” Prijedor
12.00-16.10 Okrugli sto u prostorijama OSOP: Omladinsko preduzetništvo
18. 00- 19.00 Održavanje Fanny Olympic games na malom trgu centra grada
19.00-20.00 Proglašenje najbolje predstavljene organizacije i dodjela nagrade, zatvaranje promotivnih štandova omladinskih organizacija
21.00 – 23.00 Koncert grupa iz Prijedora i grupe iz Kraljeva
23.00 Zatvaranje međunarodnog sajma SONVO 2012

Ovaj projekat želi da pruži podršku u rješavanju sljedećih problema u omladinskom sektoru:
-slaba vidljivost rada omladinskih organizacija i grupa,
-omladinsko organizovanje u okviru omladinskih savjeta,
-nedostatak umreženosti između lokalnih i međunarodnih omladinskih organizacija i grupa,
-nedostatak transparentnosti informacija i instrumenata koji daju mogućnosti za namicanje sredstava sa regionalnog i međunarodnog nivoa.

Volonteri imaju obezbjeđeno osvježenje i sendviče na dan sajma kroz bužet projekta.

Projekat menadžer je ostvario saradnju na projektu sa UG Agencijom Lokalne Demokratije Prijedor, Associazione Trentino con i Balcani, Opštinom Prijedor, Arcelor Mittal Fondacijom, Udruženjem „Stop drogi“ i Agencijom za ekonomski razvoj Prijedor PREDA-PD.

Centar za mlade “KVART” Prijedor
UG ALD Prijedor
GradPrijedor.com

Comments are closed.