Milion i po dolara za regionalnu sanitarnu deponiju

Prijedor bi do kraja 2012. godine trebalo da dobije regionalnu sanitarnu deponiju na brdu Kurevo koja će biti finansirana kreditom Svjetske banke od 1,5 milion američkih dolara, a koja će, osim ove, pokrivati i susjedne opštine Kozarska Dubica, Novi Grad i Oštra Luka.

Finansijski direktor „Komunalnih usluga“ Prijedor Slobodan Gajić izjavio je da je ovo preduzeće, kao nosilac poslova, organizaciono, tehnički i kadrovski osposobljeno da u predviđenom roku realizuje projekat.

„Idejno rješenje je urađeno, ove godine će biti raspisani međunarodni tenderi za izradu i realizaciju neophodnih projekata, a već je raspisan tender za nabavku mašina i postrojenja za šta je predviđeno 715.000 dolara“, naveo je Gajić.

Za izradu finalnog projekta deponije, hidrantske, telekomunikacijske i elektro mreže, ograde deponije i izbor konsultantske kuće, namijenjeno je 245.000 dolara.

Za realizaciju ovih poslova, kao i za zemljane radove, sanaciju deponije, rekonstrukciju pristupnih i manipulativnih puteva, izgradnju ulazno-izlazne zone, temelje za kolsku vagu i kontejnere za smještaj radnika predviđeno je 510.000 dolara, a za ostale operativne troškove 100.000 dolara.

Izvor: SRNA

Comments are closed.