Milion i po KM pomoći za opštinu Prijedor

Vlada Republike Srpske izdvojiće dodatnih pet miliona KM za pomoć 25 opština u cilju pravovremene intervencije usljed posljedica ekonomske krize, pored 30 miliona KM planiranih rebalansom budžeta RS za 2009. godinu, kao pomoć opštinama i gradovima za stabilizaciju njihovih budžeta. „Opština Prijedor će dobiti 1,5 miliona KM, Mrkonjić Grad 350.000 KM, Bileća, Višegrad, Vlasenica po 300.000 KM, Petrovo 250.000 KM, Kalinovik, Pelagićevo, Trebinje po 200.000 KM, Rudo 150.000 KM, Derventa, Modriča, Ribnik, Rogatica, Sokolac, Donji Žabari, Trnovo, Han Pijesak, Čajniče i Šipovo po 100.000 KM, Kupres, Istočni Stari Grad, Kostajnica, Oštra Luka i Istočni Mostar po 50.000 KM“, rekla je šef Biroa Vlade RS za odnose sa javnošću Vera Sajić.

Comments are closed.