Ministar Halilović posjetio Hambarine

Prilikom posjete opštini Prijedor Safet Halilović, prvi čovjek Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH je posjetio i povratničko naselje Hambarine gdje je obišao radove na Društvenom domu u ovom mjestu te se zadržao u kratkom razgovoru sa predstavnicima ove mjesne zajednice. Kako je istakao Nazif Pađan, predsjednik Savjeta MZ Hambarine, stanovnici ovog dijela opštine Prijedor su ministra Halilovića željeli upoznati sa dinamikom radova na obnovi Društvenog doma s obzirom da je ovo Ministarstvo izdvojilo 25.000 KM za njegovu rekonstrukciju što su bila prva sredstva za ovu namjenu.
„Sva sredstva koja su namijenjena i doznačena ovom području su utrošena namjenski i sa velikim rezultatima. Bilo je više akcija od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH na revitalizaciji povratničkog života a jedna od posljednjih je obnova ovog doma na Hambarinama“, rekao je Halilović istakavši oduševljenje entuzijazmom povratnika u ova naselja.

„Mogu izraziti veliko zadovoljstvo nakon obilaska urađenog jer je sa relativno malo sredstava urađeno jako mnogo. Siguran sam da će trud i požrtvovanje lokalnog stanovništva oko ovog projekta motivirati i nas da uz pomoć Ministarstva budemo potpora dovršenja radova na ovom domu kulture kao i za druge potrebe održivosti povratka i povratnika koji ovdje žive“, dodao je Halilović.

Nazif Pađan je ispred MZ Hambarine izrazio zadovoljstvo posjetom ministra Halilovića koji je obećao novu pomoć za neke od projekata koji se realizuju na lijevoj obali rijeke Sane a značajni su za povratničku populaciju. „Ministru smo pokazali i put između Žegera i centra Hambarina u dužini od oko 2300 metara na kojem trenutno obavljamo radove te od njegovog Ministarstva očekujemo pomoć“, rekao je Pađan istakavši da se sam put proširuje a uz njega se vrši iskop kanala/graba kako bi višak vode nesmetano oticao. „Moram istaći da nam je opština Prijedor na čelu sa načelnikom Pavićem izašla u susret i izdvojila 3.600 KM za nabavku cijevi koje će biti postavljene u kanale“, dodao je Pađan koji je naglasio spremnost većeg broja mještana da se finansijski uključe u realizaciju ovog projekta.

Comments are closed.