Ministarstvo uprave i lokalne samouprave-Ponedjeljak je neradni dan

U skladu sa članom 2. i 3. Zakona o praznicima Republike Srpske(„Sl.Glasnik RS“ br. 43/07), 21. novembar (ponedeljak), Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini je republički praznik i neradni je dan. U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Comments are closed.