Mukaradži: Zaštita na radu prioritet

Arcelor MitalGeneralni menadžer preduzeća „Arcelor Mital“ Murari Mukardži izjavio je da su zaštita na radu i zdravlje radnika prioritet svih ulaganja i usmjeravanja proizvodnih sredstava ovog preduzeća i da tu nema i ne može biti kompromisa. Mukardži je sa predstavnicima sindikalne organizacije ovog preduzeća potpisao sporazum o formiranju zajedničke komisije za zaštitu zdravlja i zaštitu na radu u okviru „Arcelor Mitala“. „Ovaj sporazum nastao je zajedničkim radom radnika, sindikata i poslodavca i predviđa utvrđivanje neophodnih uslova i prioritetnih mjera koje treba ispuniti da bi se zaštita na radu dovela do nivoa kojim će svi biti zadovoljni“, istakao je Mukardži. On je naveo da su u ovom preduzeću već preduzete značajnije mjere zaštite na radu, tako da od septembra prošle godine povreda na radu nije bilo, dok ih je prethodne godine bilo deset. Predsjednik sindikalne organizacije Milanko Stojnić rekao je da su radnici zadovoljni načinom na koji se poslodavac brine o njihovoj zaštiti i da potpisani sporazum podrazumijeva i zaštitu životne sredine, ali prvenstveno zdravlja radnika, što uključuje obavezne periodične ljekarske preglede svih 760 zaposlenih radnika. Stojnić smatra da će ovim sporazumom, koji u svim radnim jedinicama predviđa formiranje odbora i pododbora, biti identifikovane opasnosti i okolnosti koje mogu dovesti do povrede na radu. „Poslovi na kojima je angažovana većina zaposlenih su teški, oprema potrebna za maksimalnu zaštitu radnika je na daleko višim standardima nego postojeća, ali se nadamo da će u dogledno vrijeme ona biti jedinstvena na nivou firme, što će značiti da istu opremu ima radnik ove kompanije u Prijedoru i u Engleskoj“, rekao je Stojnić.

Comments are closed.