Multipla skleroza, tema okruglog stola na Urijama-Bolest sa hiljadu lica

U prostorijama Mjesne zajednice Urije održan je Okrugli sto na temu „Multipla skleroza i kako živjeti s njom“. „Skup je organizovalo prijedorsko Udruženje oboljelih od ove bolesti u saradnji sa Domom zdravlja Prijedor, sa ciljem da se pažnja javnosti usmjeri prema licima oboljelim od multipla skleroze“, izjavila je predsjednica Udruženja Gordana Babić koja je i sama oboljela od ove bolesti. Babićeva smatra da predavanja poput ovog imaju edukativni karakter i da predstavljaju makar jedan korak bliže u upoznavanju ovog oboljenja koje je velika nepoznanica i u svijetu medicine.
Multipla skleroza je nepredvidiva bolest. Njeni simptomi ispoljavaju se individualno, ali postoji određen broj simptoma koji su vrlo karakteristični za većinu bolesnika, a to su slabost i zamor, rečeno je za okruglim stolom na Urijama. Svi se, ipak, slažu u jednom – da je multipla skleroza bolest sa hiljadu lica, a to znači da se kod svake oboljele osobe drugačije manifestuje.
U radu Okruglog stola, pored članova Udruženja, učestvovali su i doktori Doma zdravlja Prijedor, specijalisti za ovu bolest.
Dr Milić Lazić, specijalista-fizijatar, naglasio je da se lica oboljela od multipla skleroze, ne samo kod nas, već i u svijetu, susreću sa brojnim ograničenjima, počev od arhitektonskih barijera, do samog odnosa društva prema njima. „Stručni kolegij, koji sarađuje sa Udruženjem oboljelih od multipla skleroze u Prijedoru, pristupiće stručnoj analizi postojećih problema, kako bi se, uz pomoć šire društvene zajednice, omogućilo ovim licima da kvalitetnije žive“, kazao je Dr Milić Lazić.
Na području Prijedora evidentirano je 40 lica oboljelih od multipla skleroze. Toliko ih je i okupljeno u udruženju koje je sa radom počelo u februaru ove godine.
Kozarski vjesnik

Comments are closed.