Na malom gradskom trgu priređena izložba o održivoj energiji

Izložbu panoa sa informacijama o obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti i klimatskim promjenama u Prijedoru je sinoć priredio Centar za životnu sredinu iz Banjaluke u saradnji sa Udruženjem „Sanus“ iz Prijedora. Predstavnik Centra za životnu sredinu Miodrag Dakić rekao je da je cilj izložbe da građane upozna sa solarnom, geotermalnom i energijama vjetra i biomase kao tehnologijama 21. vijeka, za razliku od tehnologija termoelektrana i velikih hidroelektrana koje se u BiH još uvijek promovišu, a koje pripadaju 19. i 20. vijeku. „Svako domaćinstvo na jednostavan način može početi upotrebljavati solarne kolektore za zagrijavanje vode. Svaki građanin sigurno može smanjiit upotrebu automobila jer oni stvaraju zagađenje i gužve i oduzimaju zelene površine“, naveo je Dakić. On je dodao da su ovakve kampanje i usmjerene na jačanje svijesti o potrebi zaštite životne sredine. „Svaka lokalna zajednica treba da radi na tome da ima više pješačkih i biciklističkih staza, te javnog prevoza, kao i da uredi parking prostore izvan grada, a da automobilima koji ipak dolaze u grad više i naplaćuje“, naglasio je Dakić. Izložba, koju su prethodno vidjeli stanovnici Banjaluke, Sarajeva i Tuzle, priređena je u okviru projekta „Umrežavanje i jačanje kapaciteta udruženja za životnu sredinu sa ciljem povećanja energetske efikasnosti i većeg korištenja obnovljivih izvora energije u zemljama zapadnog Balkana“. Projekat , koji Centar za životnu sredinu realizuje u saradnji sa nevladinim organizacijama „Zelena akcija“ iz Zagreba i „Front 42/21“ iz Skoplja, finansira Evropska unija, a kofinansira Holandija. EU je obavezala članice da do 2020. godine dostignu 20 odsto učešća obnovljivih izvora energije u potrošnji, povećaju energetsku efikasnost za 20 odsto i smanje emisiju gasova staklene bašte za 20 odsto u odnosu na 1990. godinu.
Tekst – SRNA
Foto – www.gradprijedor.com

Comments are closed.