Na master studiju Rudarskog fakulteta 9 polaznika

Na master studije na Rudarskom fakultetu u Prijedoru biće upisano 9 kandidata, kojima bi nastava trebalo da počne u februaru naredne godine. Prodekan za nastavu ove visokoškolske ustanove Vladimir Malbašić rekao je da su zadovoljni brojem prijavljenih kandidata, budući da nisu imali vremena da organizuju adekvatan marketing i promovisanje modula master studija. „Planiran je osnovni studijski program sa četiri modula. Tri modula su direktno vezana za rudarstvo, a to su priprema mineralnih sirovina, te površinska i podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, dok je četvrti modul geološko inženjerstvo“, kazao je Malbašić. On je dodao da se vrše pripreme za pokretanje osnovnog i master studija u vezi eksploatacije nafte i gasa, shodno aktuelnom trenutku u kojem postoje naznake da bi određena istraživanja i vidovi eksploatacije nafte mogli da budu vršeni na području Republike Srpske. „Činjenica da je Rudarski fakultet već u prvoj godini samostalnog djelovanja uspio da stekne certifikate za organizovanje kako osnovnog, tako i drugog studijskog ciklusa potvrđuje opravdanost njegovog izdvajanja u zaseban fakultet“, potvrdio je Malbašić. Rudarski fakultet je osnovan prošle akademske godine, nakon desetak godina funkcionisanja u sastavu Tehnološkog fakulteta u Banjaluci.
Tekst – SRNA
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.