Na području CJB Prijedor stanje bezbjednosti za proteklu godinu ocijenjeno kao dobro

Na današnjoj pres konferenciji načelnik Centra javne bezbjednosti Prijedor Dalibor Ivanić, stanje bezbjednosti je na području ovoga Centra za proteklu 2016. godinu, ocijenio kao dobro.

Ostvaren je napredak po svim linijama bezbjednosti. Broj evidentiranih krivičnih djela je smanjen, procenat rasvjetljenosti prijavljenih krivičnih djela je povećan, a smanjen je i broj povratnika izvršioca krivičnih djela.

Kao prioritetne realizovane aktivnosti Centra, načelnik je istakao zaštitu i prevenciju od terorizma. Aktivnosti iz ove oblasti su intenzivne i konstantne ali su pojačane u periodu kada se očekuje okupljanje velikog broja građana, u vrijeme novogodišnjih praznika, kao i u vrijeme turističke sezone. Kao pohvalan rezultat preventivnih aktivnosti Centra javne bzebjednosti Prijedor jeste podatak da u protekloj godini nije bilo evidentiranih krivičnih djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti.

Iz oblasti kriminaliteta, u prošloj godini došlo je do smanjenja broja evidentiranih krivičnih djela u odnosu na godinu ranije. U 2016.godini evidentirano je 1.029 krivičnih djela, dok je broj krivičnih djela u 2015.godini iznosio 1.097. Procenat rasvjetljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu je povećan sa 62,34% u 2015.godini na 71%, kao i ukupna rasvjetljenost krivičnih djela sa 80,7% na 85,1% u 2016.godini.

Broj krivičnih djela protiv života i tijela je smanjen. Svi evidentirani delikti protiv života i tijela su rasvjetljeni, od čega je i jedno krivično djelo ubistva koje je prijavljeno u prethodnoj godini po nepoznatom izvršiocu. Tokom 2016.godine nije bilo evidentiranih krivičnih djela koja bi izazvala veliko interesovanje ili uznemirenost građana. Zabilježen je i visok stepen rasvjetljenosti imovinskih krivičnih djela i to 76%, što pokazuje i povećanje u odnosu na procenat rasvjetljenosti u 2015.godini (66,1%).

Iz oblasti zloupotrebe opojnih droga povećan je broj aktivnosti u otkrivanju ovih krivičnih djela. Broj evidentiranih krivičnih djela iz ove oblasti u 2016.godini je 49 (41), a oduzeta je i određena količina narkotičkih sredstava, od čega posebno izdavajamo 174,25 grama heroina.

Iz oblasti privrednog kriminaliteta postignuti su zadovoljavajući rezultati. Visina materijalne štete pričinjena krivičnim djelima privrednog kriminaliteta iznosi oko 4.000.000,00 KM.

U oblasti javnog reda i mira stanje je dosta dobro. Broj evidentiranih prekršaja je u padu (u 2016.godini evidentirano je 614 prekršaja, dok je u 2015.godini evidentirano 755), a u okviru ukupnog broja evidentiran je i pad broja prekršaja učestvovanja u tuči 254 (284).

Od krivičnih djela koja se odnose na vozila, načelnik je istakao da su na području Centra javne bezbjednosti Prijedor tokom prošle godine pronađena i oduzeta dva vozila velike vrijednosti, koja su se nalazila na INTERPOL potragama.

Što se tiče oblasti bezbjednosti saobraćaja, na području Centra javne bezbjednosti Prijedor smanjen je ukupan broj saobraćajnih nezgoda, 885 (898), a naročito broj najtežih saobraćajnih nezgoda. Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima je 10 (15).

Pojačanim represivnim aktivnostima policije povećan je ukupan broj evidentiranih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Ukupan broj prekršaja u 2016.godini je 26.204 (22.568). Akcenat u represiji je bio usmjeren na evidentiranje prekršaja čiji su najčešći uzročnici saobraćajnih nezgoda neprilagođena brzina 7.719 (5.261) i vožnja pod uticajem alkohola 2.185 (1.944).

Načelnik Dalibor Ivanić istakao je da je turistička sezona tokom prethodne godine protekla bezbjedno, kao i svi održani javni skupovi na području Centra, te referendum i izbori. Rasvijetljen je slučaj slanja prijetećih SMS poruka putem telefona, koje su tokom održavanja izbora upućene na nekoliko izbornih mjesta, predsjednicima i članovima izbornih komisija.

Načelnik Ivanić istakao je da postoji dobra saradnja sa lokalnom administracijom, institucijama i medijima, kao i pozitivne rezultate rada Foruma za bezbjednost zajednice, koji je tokom prethodnih godina osnovan u svim opštinama na području ovog Centra, što je u dobroj mjeri doprinijelo očuvanju dobrog stepena bezbjednosti u prijedorskoj regiji.

Na kraju konferencije načelnik Ivanić je naveo da će Centar javne bezbjednosti Prijedor preduzeti planske preventivne, a i represivne mjere da se održi ovakvo stanje bezbjednosti, a osnovni pravci rada će biti zaštita i prevencija od terorizma, zajednički rad sa nadležnim upravama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u cilju rasvjetljavanja najtežih krivičnih djela iz prethodnih godina počinjenih po nepoznatom izvršiocu, kao i otkrivačka djelatnost u oblasti privrednog kriminaliteta i djela koruptivnog karaktera.

Nakon pres konferecije upriličen je tradicionalni novogodišnji prijem novinara kod načelnika Centra, na kojem je konstatovana korektna, profesionalna i objektivna saradnja policije i medija. Sa željom da se i dalje nastavi dobar vid saradnje, načelnik Dalibor Ivanić prisutnima je poželio srećnu i uspješnu 2017.godinu.

Autor: MUP RS

Comments are closed.