Na prijedorskim visokoškolskim ustanovama raspisan konkurs za upis studenata

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2012/13. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u RS. Među njima se nalaze i Rudarski fakultet i Visoka medicinska škola Prijedor. Što se tiče Rudarskog fakulteta planiran je upis 50 novih studenata brucoša, 30 na budžet i 20 samofinansirajućih studenata. Na prijemnom ispitu polažu se matematika i fizika. Kada je riječ o Visokoj medicinskoj školi Prijedor, tamo je planiran upis 220 budućih studenata na četiri studijska programa. Zdravstvena njega – 10 (budžet) + 20 (samofinansiranje) + 30 (vanredno), Fizioterapija – 10 (budžet) + 20 (samofinansiranje) + 30 (vanredno), Sanitarno inženjerstvo – 10 (budžet) + 20 (samofinansiranje) + 20 (vanredno) i Medicinsko-laboratorijsko inženjerstvo – 10 (budžet) + 20 (samofinansiranje) + 20 (vanredno). Svi srednjoškolci zainteresovani za upis u ovu školu polažu prijemni ispit iz biologije i hemije.
Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u RS i BiH ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.
Prijavljivanje kandidata za prvi upisni rok počinje 25. juna i traje do 30. juna(prijem dokumenata se vrši svaki dan), a polaganje prijemnog ispita obaviće se 2. jula od 09:00 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je do 4. jula, a upis primljenih kandidata traje od 9. do 13. jula. Organizacione jedinice visokoškolske ustanove koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata organizovaće drugi upisni rok, te će se studenti prijavljivati od 27. do 31. avgusta, a prijemni ispit polagati 3. septembra.

Prema odluci Vlade Republike Srpske, školarina za studente na budžetu ostaje 40 KM, samofinansirajuće studente 440 KM, odnosno 660 KM na Medicinskom fakultetu i studijskim programima likovne i muzičke umjetnosti na Akademiji umjetnosti u Banjaluci.
Prema Odluci Vlade Srpske, visina školarine na drugom ciklusu studija za redovne studente iznosi 880 KM, za vandredne 1.500, a na Akademiji umjetnosti 4.000 KM.
Kandidati za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija mogu predati dokumetaciju za upis od 25. do 30. juna, dok će detalji oko polaganja prijemnog ispita biti poznati u septembru, kada će biti objavljen ponovljeni konkurs za upis na drugi ciklus studija za studijske programe za koje ostane slobodnih mjesta nakon prvog upisnog roka.

Kada su u pitanju privatne visokoškolske ustanove, Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor planira upis 150 studenata. Na smjer Ekonomija planiran je upis 80 studenata na studijskim programima preduzetništvo, trgovina i marketing, bankarstvo i finansije te javna uprava, visoka stručna sprema za zvanje diplomirani ekonomista. Na smjer Informatika planiran je upis 50 studenata na studijskom programu
poslovna informatika, visoka stručna sprema za zvanje diplomirani informatičar. Na smjer Menadžment planiran je upis 20 studenata na studijskim programima preduzetništvo, trgovina i marketing, bankarstvo i finansije te javna uprava, visoka stručna sprema za zvanje diplomirani menadžer.
Prijave na konkurs traju od 15.06. do 05.07.2012. godine, prijemni ispit će se obaviti 07.07.2012. godine u 11:00 časova a prednost imaju kandidati koji na osnovu uspjeha iz srednje škole i rezultata prijemnog ispita ostvare veći broj bodova. Upis kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa vršiće se od 09.07. do 28.07.2012. godine.

Comments are closed.