Načelnik Marko Pavić-Priznanje Mreže Sporazum plus za finansiranje NVO od posebnog značaja

Načelnik prijedorske opštine Marko Pavić izjavio je juče da je priznanje Mreže „Sporazum plus“, koje je Prijedor dobio za oblast finansiranja nevladinih organizacija iz opštinskog budžeta, posebno značajno jer se odnosi na oblast saradnje lokalne zajednice i civilnog društva u možda najosjetiljivijoj oblasti – finansiranju nevladinih organizacija. „Mi već nekoliko godina potpuno transparentno finansiramo jedan dio nevladinog sektora i to putem javnog oglasa na koji se svi koji ispunjavaju kriterijume mogu prijavati sa svojim projektima i na taj način se finansiraju“, rekao je Pavić. On je dodao da je to dovelo do veoma dobre saradnje lokalne vlasti i nevladinog sektora,a da se pri tom realizuju brojni projekti u različitim sferama života. „Riječ je o projektima iz oblasti zdravstva, obrazovanja, sporta, kulture, ekologije i socijalne zaštite koji će biti korisni, bilo široj društvenoj zajednici, bilo osobama sa invaliditetom ili mentalno nedovoljenom razvijenošću, bilo nacionalnim manjinama ili drugim marginalizovanim grupama“, objasnio je Pavić. On je dodao da mnoge NVO iz tih razloga rado kandiduju projekte budući da im je opština pouzdan partner koji na transparentan način raspodjeljuje budžetska sredstva planirana za organizacije civilnog društva. Pavić je istakao da je priznanje za najbolje prakse u primjeni “Sporazuma o saradnji lokalnih organa vlasti i organizacija civilnog društva” još jedno u nizu priznanja koje je ova lokalna zajednica dobila za svoj rad. Osim Prijedora,priznanje je dobila i opština Jablanica, dok su u oblasti učešća građana u donošenju odluka prizanja dobile opštine Bugojno i Kakanj. Dobitnici nagrada u oblasti inovativni primjeri dobre saradnje opštine i NVO su opštine Zvornik i Bosanska Krupa. Priznanja je dobilo i 20 pojedinaca, istaknutih zagovarača i promotera Sporazuma. Nagrade je dodijelila Mreža “Sporazum plus” koja okuplja 471 organizaciju civilnog društva iz BiH.
SRNA

Comments are closed.