Načelnik Pavić o direktorima javnih ustanova

Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić je novinarima u petak rekao da će direktore javnih ustanova čiji je osnivač opština štititi samo rad, a ne stranka, te da će njihov rad svake godine biti na provjeri. „Nećemo dozvoliti da imenovanja direktora budu stranačka stvar i da, kada ih stranke postave, budu zaštićeni kao medvjedi“, rekao je Pavić komentarišući izbor 7 direktora opštinskih javnih ustanova. On je upozorio da „niko neće biti zaštićen“, ukoliko ne radi i ne ostvaruje profit u ustanovama u kojima je to moguće, te da opštinski budžet i poreski obveznici neće plaćati njihovu neodgovornost. „Njihov mandat ovoga puta neće iznositi 4 godine, već će svake godine biti na provjeri“, najavio je Pavić naglašavajući da su direktori lica koja uz opštinsku administraciju, predstavljaju opštinu i da su odgovorni građanima za izvršavanje mnogih odluka. Pavić je istakao da očekuje da ona preduzeća koja to mogu, postanu profitabilna i da budu u rangu privatnih preduzeća, da direktori moraju biti efikasni i na usluzi građanima, a ako ne realizuju programe, da ih čeka smjena, a on će ukoliko se ukaže potreba, posezati i za svojim zakonskim ovlaštenjima. Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić se u četvrtak nakon izbora direktora javnih ustanova obratio odbornicima lokalnog parlamenta. Uz čestitke izabranim direktorima, načelnik je (in)direktno i „prozvao“ neke od njih. „Direktor Gradske apoteke ne može više biti direktor ako finansijska dobit ove ustanove na kraju godine bude 1000 KM kada znamo koliko se novca obrće u ovom sektoru i kako posluju privatne apoteke. Ova ustanova mora imati najveću dobit među svim javnim ustanovama u gradu jer je to realnost“, bio je jasan Pavić. On je pohvalio plan i program rada i finansijsku konstrukciju u „Galeriji 96“ ali je naglasio da direktor ove javne ustanove mora biti i primjerenijeg izgleda a naročito primjerenijeg ponašanja. Odbornici Skupštine opštine Prijedor su tokom posljednje 15. sjednice lokalnog parlamenta jednoglasno imenovali direktore 7 javnih ustanova od opštinskog značaja. Nova direktorica Doma zdravlja u Prijedoru postala je pedijatar Slavica Popović, dok je pedagog Dušanka Božić postala direktorica u Dječijem vrtiću „Radost“. U ostalih 5 opštinskih ustanova ponovo su imenovani dosadašnji direktori. Turističku organizaciju i dalje će voditi Amira Ganić, Zdravstvenu ustanovu „Gradska apoteka“ Milan Kubat, Centar za prikazivanje filmova Safira Karahodžić, „Galeriju 96“ Tihomir Ilijašević dok je na čelu Centra za socijalni rad ostao Rade Javorić.

Comments are closed.