Načelnik Pavić traži veću podršku IRB-a

U Prijedoru je u četvrtak održan skup privrednika i bankara koji je u našem gradu organizovala opštinska kancelarija Područne privredne komore Banjaluka. tom prilikom je načelnik opštine Prijedor Marko Pavić rekao da nije zadovoljan dosadašnjim plasmanom, raspodjelom i ukupnim iznosom kredita Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u našoj opštini. „Kao potencijalni regionalni centar, Prijedor zaslužuje više“, dodao je Pavić i podsjetio da je u dugoročnoj strategiji razvoja opštine Prijedor i to da se napravi regionalni centar za šest opština koje geografski gravitiraju Prijedoru.
„Države se povezuju politički, a privrede regionalno i bez regionalnog povezivanja nema ni razvoja privrede ni izlaska na strana tržišta. Treba ojačati regiju, povezati se s drugim regijama i tako rješavati najveći problem nezaposlenost“, poručio je Pavić. Predsjednik Područne privredne komore Banjaluka Nikola Tolimir rekao je da u plasmanu kredita IRB-a RS nema nikakve diskriminacije, već da je uvijek u pitanju kvalitet kandidovanih projekata. „Ne bih se složio da je bilo diskrimnacije u raspodjeli kredita nego nije bilo dovoljno dobrih projekata da bi se podržao ovaj dio“, rekao je Tolimir. On je dodao da je kancelarija komore u Prijedoru otvorena da bi se pomoglo privrednicima te opštine, naglašavajući dobru saradnju sa tom lokalnom zajednicom.
Tolimir je pozvao privrednike da učestvuju u donošenju ekonomske politike koju radi Vlada RS, ističući da je na raspolaganju 250 miliona KM povoljnih kredita za oživljavanje privrede. Izvršni direktor Sektora za plasmane IRB RS Nikola Vranješ naglasio je da su krediti ove banke najpovoljniji na tržištu RS i sa aspekta kamate i sa aspekta roka otplate. „IRB RS finansira kredite za preduzetnike i preduzeća, za poljoprivredu, za početne poslovne aktivnosti, mikrobiznis u poljoprivredi i za jedinice lokalne samouprave, kao i emisiju hartija od vrijednosti“, naveo je Vranješ. On je dodao da je za jedinice lokalne samouprave u ovoj godni predviđeno 40 miliona KM, a za privredu 120 miliona KM namijenjenih za poboljšanje tekuće likvidnosti i pokretanje novih investiconih ciklusa.