Nacionalni park Kozara lani posjetilo 70 000 turista

Tokom 2009. godine Nacionalni park Kozara je posjetilo oko 70 000 turista, što je otprilike na nivou ostvarenih posjeta prethodnih godina. Dragan Romčević, direktor Nacionalnog parka je rekao da su zadovoljni brojem posjetilaca s obzirom na postojeću krizu. Investicije su bile ograničene i realizovani su samo oni projekti koji će doprinijeti unapređenju sadržaja i većoj posjeti Nacionalnom parku, dodao je Romčević i naveo da je lani najviše učinjeno na uređenju pješačkih staza za djecu i omladinu koji i u najvećem broju pohode Kozaru. Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske je odobrilo projekat uređenja pješačke staze do Zečijeg kamena, što je u planu za ovu godinu. Uredićemo već postojeću, zapuštenu stazu, obilježiti je i postaviti određene sadržaje koji će posjetiocima pomoći da se odmore i uživaju u prirodi, rekao je Romčević. S površinom od 3 500 hektara, s bogatom i raznovrsnom florom i faunom, te kulturno-istorijskim nasljeđem, Nacionalni park Kozara ima sve preduslove da postane prepoznatljivo turističko odredište kojeg je 70-tih i 80-tih godina prošlog vijeka posjećivalo više stotina hiljada turista svake godine. Za to su potrebne i značajnije investicije, prije svega, u oblasti putne komunikacije i drugih infrastrukturnih objekata. Romčević očekuje da će preduslove za bolji rad i poslovanje stvoriti Zakon o nacionalnim parkovima, koji će se uskoro, u formi prijedloga, naći na dnevnom redu Narodne skupštine RS, a koji treba da definiše odnose između samih subjekat u Nacionalnom parku, kao i status nacionalnih parkova u Republici Srpskoj.

Comments are closed.