Nacionalni park Kozara očekuje mnogo od novog zakona

Zakon o nacionalnim parkovima Republike Srpske, čiji je Nacrt usvojen u utorak na zasjedanju Narodne skupštine RS, unijeće red u ovu oblast i doprinijeti razvoju ovog nacionalnog bogatstva, rečeno je u Nacionalnom parku „Kozara“ u Prijedoru. Dragan Romčević, direktor ovog parka, je danas rekao da je osnovna novina prema usvojenom Nacrtu ta da bi nacionalni parkovi „Sutjeska“ i „Kozara“, trebalo da dobiju status javnih ustanova. On je dodao da nacionalni parkovi rade kao javna preduzeća i kao takva su uglavnom morala sama da obezbjeđuju redovna sredstva za funkcionisanje. „To je bila prava borba za opstanak i puko preživljavanje. Nova zakonska rješenja znače da će nacionalni parkovi uskoro biti tretirani kao javne ustanove i očekujemo da će se na osnovu toga naći rješenje za dobijanje značajnijih sredstava za njihovo poslovanje iz republičkog budžeta, ali i redovno finansiranje“, rekao je Romčević i naglasio da je prijedorski Nacionalni park „Kozara“ nastojao da sa skromnim sredstvima sa kojima je raspolagao, a uz podršku Ministarstva trgovine i turizma RS i lokalne zajednice, ne zaustavi točak razvoja djelatnosti i poboljšanja sadržaja u samom parku. „Nacionalni park zauzima povržinu od 3500 hektara a tokom 2009. godine smo imali oko 70 000 posjetilaca. Uredili smo više od 10 kilometara pješačkih staza, širi prostor parka, a u planu je i revitalizacija poznatog Istorijskog muzeja na Mrakovici koji se nalazi u Memorijalnoj zoni, kao i uređenje vodotokova potoka na Kozari“, naveo je Romčević. On je istakao i to da je novim zakonom o nacionalnim parkovima, koji je u Nacrtu i kojega očekuje široka javna rasprava, predviđena i izrada prostornog plana. „To je veoma bitno, jer NP Kozara ima prostorni plan čije je važenje isteklo još 1991. godine. Tim prostornim planom iz vremena bivše Jugoslavije predviđeni su neki megalomanski projekti poput izgradnje kompleksa hotela i raznih drugih sadržaja koje u današnjem vremenu niko ne bi mogao da isfinasira“, pojasnio je Dragan Romčević. Novim zakonskim rješenjima predviđeno je da nadležnost nad nacionalnim parkovima imaju ministarstva za prostorno planiranje, građevinarsvo i ekologiju, za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, za trgovinu i turizam, te Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a. Romčević smatra da su sva ministarstva usko vezana za poslove u Nacionalnom parku, ali da nisu planirala redovna sredstva za podršku parkovima, osim nekih koja su to radila kroz projekte. Nacionalni park „Kozara“ je od Ministarstva prosvjete i kulture RS dobio podršku za projekat revitalizaciju stalne muzejske postavke u sklopu Istorijskog muzeja. „Od Ministarstva prostornog planiranja, građevinarstva i ekologije prošle smo godine dobili finansijsku pomoć u visini od 180.000 KM, što nam je, ustvari, i pomoglo u finansiranju i izvršavanju naših redovnih obaveze“, rekao je na kraju Romčević.

Comments are closed.