Nacrt budžeta od 30,7 miliona KM

Budžet opštine Prijedor za 2010. godinu, prema ponuđenom nacrtu, iznosi 30,7 miliona KM, što je za 2,27 miliona KM ili 6,9 odsto manje od ovogodišnjeg rebalansa. Načelnik opštinskog Odjeljenja za finansije Biljana Malbašić izjavila je da su kod kreiranja budžeta vodili računa o kretanju prihoda unazad tri godine, posebno za deset mjeseci ove godine i to prvenstveno prihoda od PDV koji čine 70 odsto budžetskog priliva, kao i o zadatom budžetskom okviru koji je uputilo Ministarstvo finansija za period od 2010. do 2012. godine. „U pripremi dokumenta preporučili smo budžetskim korisnicima da svoje zahtjeve smanje za pet odsto“, rekla je Malbašićeva, dodajući da se najviše „kresalo“ na materijalnim troškovima i nabavkama stalnih sredstva i to do granica koje neće ugroziti odvijanje djelatnosti. Od budžetskih korisnika zatraženo je i da istaknu nove programe, posebno iz srednjoročne Strategije ekonomskog razvoja opštine, kao i obaveze koje će naredne godine proistaći na bazi usvojenih zakonskih i podzakonskih akata. U budžetskoj potrošnji 4 miliona KM planirana su na kapitalne rashode iz dugoročnih kredita, 26,7 miliona KM su rashodi za ostale namjene iz domaćih prihoda i grantova, dok je 600.000 KM predviđeno za tekuću rezervu. Javne rasprave o Nacrtu budžeta su provedene, a do kraja godine očekuje se da će budžet biti usvojen na sjednici SO Prijedor.

Comments are closed.