Nacrt Izmjene i dopune Regulacionog plana užeg urbanog područja naselja Omarska

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREÐENJE
Odsjek za planiranje, urbanizam i dokumentaciju
P R I J E D O R
O B A V J E Š T A V A
da će se od dana 17.08.2009.g. do 01.09.2009.g. u prostorijama Zavoda za izgradnju Prijedor (hol na prvom spratu) i u prostorijama Matičnog ureda u Omarskoj (Sala za vjenčanja) biti izložen na ponovni
J A V N I U V I D
Nacrt Izmjene i dopune Regulacionog plana užeg urbanog područja naselja Omarska
Zbog naknadnog geodetskog snimanja o kojem je javnost ptrethodno obaviještena izlaže se Nacrt navedenog planskog dokumenta.Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu, svakim radnim danom u prostorijama Zavoda za izgradnju Prijedor od 8,00 do 15,00 časova i u Mjesnom uredu u Omarskoj (Sala za vjenčanja) svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 časova pogledati izložene priloge iz Nacrta ovog planskog dokumenta, te u Knjigu primjedbi unijeti svoja zapažanja i sugestije.
Takođe, u sobi 55 u zgradi opštine Prijedor i u prostorijama „Industroprojekt“ AD Prijedor mogu se dobiti usmena tumačenja izloženog Nacrta.
Opština Prijedor

Comments are closed.