Nadmašen godišnji plan zapošljavanja

Podrškom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske u realizaciji projekata zapošljavanja i samozapošljavanja u prvoj polovini godine u Srpskoj je zaposleno 259 invalidnih lica čime je nadmašen godišnji plan kojim je bilo predviđeno zapošljavanje 220 osoba sa invaliditetom.

Na današnjoj konferenciji za novinare direktor ovog Fonda Mile Šurlan je rekao da je među realizovanim projektima najviše onih iz proizvodne djelatnosti.

Šurlan je rekao da će Fond i ove , kao i prije dvije godine, finansijski podržati projekat Koordinacionog odbora invalidskih organizacija RS.

„Neće izostati ni ekonomska podrška nezaposlenim invalidnim osobama i njihovim porodicama u ruralnim područjima RS ,a kojim će ove godine biti obuhvaćeno 50 takvih porodica“ kazao je Šurlan.

On je podsjetio da se stimulativna sredstva po zaposlenom invalidnom licu kreću od 2. 000KM u uslužnim djelatnostima,2.500 za samozapošljavanje ,a 2.500-3.000 za zapošljavanju u privredi.

Šurla je potvrdio da je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida RS ostvario u prvoj polovini godine prihode u iznosu od oko 1.861.000 KM ili dva odsto manje u odnosu na isti prošlogodišnji njegov period.

„Postojeća ekonomska situacija uslovila je manji prihod od očekivanog,kao i to da neke javne institucije ne izvršavaju zakonske obaveze uplate posebnog doprinosa i on iznosi od 0,1 -02 odsto na bruto plate zaposlenih“ kazao je Šurlan.

On je dodao da iz navedenih razloga,iako očekuju da će u drugoj polovini godine očekuju veći priliv sredstava, ne vjeruje u ostvarenje godišnjeg plana prihoda od oko 4 miliona KM.

Rashodi ovog Fonda u prvom polugodištu iznosili su oko 1.817.000 KM ,od čega je najveći dio sredstava ,ili oko 1.167.000KM izdvojeno na ime povrata posebnog doprinosa za za zaposlene invalide.

Šurlan je kazao da tokom 2008. i 2009 godine nije bilo izraženih zahtjeva za povratom uplaćenog posebnog doprinosa na šta pravo imaju pravni subjekti i fizička lica koja na 16 zaposlenih radnika zaposle invalidno lice i dodao da je u proteklom šestomjesečnom periodu isplaćeno 27 odsto više povrata nego u istom peridou prošle godine.

U nepunih pet godina rada ovog Fonda do sada je kroz projekte koje podržao u RS zaposleno oko 1.400 invalidnih osoba.

Prema nepotpunim podacima, u RS živi oko 70 000 lica sa invaliditetom.

Izvor: SRNA

Comments are closed.